Zapošljavanje bez javnog natječaja i jasno propisanog postupka može kod kandidata buditi sumnju u korupciju i nepotizam, a upravo je takva sloboda omogućena trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu županija, gradova i općina

Oni, kao poslodavci ne moraju kod zapošljavanja slijediti pravila koja vrijede za državnu službu i upravna tijela jedinica lokalne i područne samouprave. Tako nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja ili razgovora s kandidatima, donošenja odluke ili rješenja o odabiru kandidata niti obavještavanja o rezultatima eventualno  provedenog natječajnog postupka.

Slobodan odabir postupka zapošljavanja 

To znači da slobodno odlučuju na koji će način provesti zapošljavanje i odabrati zaposlenike, što često otvara sumnju u pogodovanje određenim kandidatima, posebno kada su oni u nekoj vrsti privatnog ili ranijeg poslovnog odnosa s donosiocima odluka u tim trgovačkim društvima. Na ovaj problem, koji je u nešto drugačijem obliku prisutan i u  javnim službama, godinama upozoravamo u izvješćima Hrvatskom saboru, no ništa se nije promijenilo kako bi se spriječila mogućnost korupcije i nepotizma kod zapošljavanja.

Spriječiti mogućnost korupcije i nepotizma  

Nova prilika za to je Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) za razdoblje 2021.-2022. godine. Pored njihovog specifičnog položaja i vlasničke strukture, ona često imaju velik broj zaposlenih i upravljaju značajnim financijskim sredstvima, što znači da predstavljaju i korupcijski rizik koji nikako ne bi trebalo zanemariti.

Preporuka – urediti postupak zapošljavanja  

Zato smo Ministarstvu pravosuđa i uprave, koje je Program uputilo u javnu raspravu, predložili da unutar jednog od predviđenih ciljeva odredi i odgovarajuću mjeru ili smjernicu prema kojoj bi ova trgovačka društva bila obavezna internim aktima urediti način oglašavanja slobodnih radnih mjesta i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja. Time bi se omogućila maksimalna transparentnost kod zapošljavanja i ista dostupnost svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, neovisno o tome što nije riječ o poslodavcima koji obavljaju javnu službu

Isti problem i u javnim službama

Svaki državljanin Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe – tako kaže Ustav, ali građani često sumnjaju u drugačiju praksu, uvjereni da je zapošljavanje netransparentno i da se pogoduje unaprijed poznatim kandidatima. Naime, iako poslodavci u javnim službama imaju obavezu raspisivanja javnog natječaja, o ostatku procedure uglavnom su slobodni odlučivati sami. Više o problemima radnika u različitim sektorima i postupcima zapošljavanja možete pronaći u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2019.