Voda nam je nužna svakodnevno, za piće i pripremu hrane, higijenu i sanitarne potrebe, pa je njezina dostupnost i zdravstvena ispravnost ujedno i pitanje zaštite zdravlja i kvalitete života, posebno u vrijeme epidemije.

Svjetski dan voda

Pravo na vodu, kako ga je UN prepoznao, ovlašćuje svakoga na dovoljnu količinu sigurne, prihvatljive, fizički i financijski dostupne vode za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. No, više od dvije milijarde ljudi diljem svijeta ona nije dostupna, istaknuo je UN povodom Svjetskog dana voda koji se obilježava 22. ožujka.

Pristup zdravstveno ispravnoj vodi i osnovni higijenski uvjeti neophodni su za zaštitu zdravlja, posebno tijekom izbijanja zaraznih bolesti, pa je i UN, kao dio mjera za borbu protiv koronavirusa, pozvao vlade da zabrane obustavu vode onima koji ne mogu platiti račune.

Koliko je voda dostupna u Hrvatskoj?

Gotovo 600 tisuća stanovnika Hrvatske koristi vodu iz lokalnih vodovoda, bunara i šterni, od kojih nešto više od trećine i nema drugog izbora. Točnije, 94% građana ima mogućnost priključiti se na sustave vodoopskrbe, dok dijelu ona nije dostupna. Tako zbog veličine i izoliranosti teritorija infrastruktura nije stigla do svih zaselaka ili je pak zastarjela – dio stanovništva Gračaca još koristi vodu iz lokalnog vodovoda građenog za vrijeme Austro-Ugarske, a problemi su i u Benkovcu, Pokupskoj Slatini, dijelu Gospića i Velebitskog primorja, na dijelu Dugog otoka i drugdje.

Nedostupnost vode nakon potresa

Koliko je važno sustavno rješenja, odnosno adekvatna infrastruktura, na najgori su način pokazali razorni potresi s epicentrom kod Petrinje u prosincu. Dio stanovnika Banovine od tada nema pristup zdravstveno ispravnoj vodi – bunari koji su koristili su oštećeni, a voda u njima zamućena, ili im kontejneri u koje su smješteni nisu (još) spojeni na vodovod i odvodnju. Zato većina ovisi o vodi koju im dostavljaju volonteri, što nije ni prikladno ni dugoročno rješenje, oko čega se slažu svi uključeni u pružanje pomoći pogođenom stanovništvu. Problem je i u dostupnosti vode za napajanje stoke od čijeg uzgoja dio stanovnika živi. Velika su stoga očekivanja od nedavnih sastanaka na ovu temu između Nacionalnog stožera civilne zaštite za obnovu i svih uključenih u pomoć građanima, a na kojima su sudjelovale i predstavnice Ureda pučke pravobraniteljice.

Preduvjet za bolju dostupnost vode je Uredba o uslužnim područjima, ali još nije donesena

Probleme s nedostupnom ili zastarjelom infrastrukturom imaju uglavnom manje jedinice lokalne samouprave i/ili područja od posebne državne skrbi, kao i javni isporučitelji vodnih usluga kojima nedostaje financijskih i kadrovskih kapaciteta za rješavanje problema. Značajan pomak trebao bi biti ostvaren nastavkom reforme  vodnog  sektora, okrupnjavanjem isporučitelja i preuzimanjem lokalnih  vodovoda, čime bi zdravstveno  ispravna  voda  postala  dostupna i u ruralnim  sredinama. Preduvjet za to je donošenje Uredbe o uslužnim područjima, čiji je nacrt još u prosincu 2019. upućen Vladi na mišljenje.

Preporuke pučke pravobraniteljice za dostupnost vode građanima

Osim u pojedinačnim predmetima koje smo otvorili nakon pritužbe građana ili pokrenuli na vlastitu inicijativu, preporuke za snaženje prava na vodu dio su i naših izvješća. Tako smo u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020. Vladi preporučili, između ostalog, da ubrza reformu vodnog sektora i donese Uredbu. Ovo je važno i u kontekstu epidemije COVID-19 – naime, prema informacijama HZJZ-a, voda u javnim sustavima se tretira pa nije rizik za prijenos različitih virusa uključujući i koronavirusa, no to nije slučaj s vodom u lokalnim vodovodima, pa je i ovo jedan od razloga za žuran nastavak reforme.

Također, voda je kao sastavnica okoliša i posebna tema u Posebnom izvješću pučke pravobraniteljice o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Hrvatskoj. U njemu je niz preporuka za snažniju zaštitu voda, poput one Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja da, u suradnji s Ministarstvom  zdravstva i Hrvatskim vodama, izradi i objavi analizu učinkovitosti zaštite izvorišta pitke vode, vodocrpilišta i vodoopskrbnih objekata, temeljem Zakona o vodama te Zakona o zaštiti vode za ljudsku potrošnju.

Niz godina potičemo i raspravu o unošenju prava na vodu u Ustav RH, kao samostalnog prava, čime bi se pridonijelo pravnoj sigurnosti i jamčila zdravstveno ispravna voda za piće i sanitarne potrebe svima po načelu jednakosti. Ova tema ponovo je postala aktualna zbog klimatskih promjena, ali i najava da se na Wall Streetu počelo trgovati pitkom vodom.

Konačno, 2019. su na našu preporuku propisani uvjeti i kriteriji za obustavu/ograničenje isporuke vode, kao i o minimalnoj količini vode koja se ne može uskratiti, vodeći računa o socijalno osjetljivim korisnicima (Zakon o vodnim uslugama).

Više o problemima s dostupnosti vode, uključujući i zbog njezine cijene, možete doznati u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020., a o poteškoćama u zaštiti vode kao sastavnice okoliša u Posebnom izvješću pučke pravobraniteljice o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Hrvatskoj.