* Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2021., koje smo predali Hrvatskom saboru u ožujku 2022. Cijelo Izvješće možete otvoriti u PDF formatu i u interaktivnoj verziji.

Zakonom o zaštiti potrošača uređena je zaštita prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu. S obzirom da nismo ovlašteni za postupanje po pritužbama potrošača, građane upućujemo na nadležna tijela radi zaštite njihovih prava u za to predviđenom postupku. Ujedno ih upućujemo da detaljne informacije o svojim pravima mogu pronaći na portalu MGOR-a Sve za potrošače.

„Kupila sam TV međutim prodavaonica u Z. odnosno djelatnik nam je dao krive informacije te smo oštećeni za gotovo 400 kn. Obratila sam se njihovoj službi za reklamacije koja ne želi platiti štetu. Voditelj poslovnice te djelatnik su priznali grešku, ali kažu da oni ne mogu platiti štetu koja mi je učinjena. Zanima me šta mogu dalje učiniti jer stvar je jasna, djelatnik je needuciran i dao je krivu informaciju te sam oštećena za 400 kn te je sve to i priznao“.

[pullquote]

Preporuka 69.
Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, da različitim sredstvima komunikacije nastave informirati potrošače o njihovim pravima i načinima zaštite[/pullquote]

Kako smo tijekom 2021. godine zaprimili čak 143 pritužbe radi zaštite potrošača, što je 60% više nego prethodne godine, ovim putem ujedno ukazujemo na poteškoće građana koje uočavamo iz zaprimljenih pritužbi. Tako zaključujemo da građani znaju za postojanje određene zaštite prilikom kupnje roba ili usluga, no da nisu detaljnije upoznati što obuhvaćaju potrošačka prava, o načinu njihove zaštite niti o ovlaštenim tijelima. Također, niti pojedini trgovci i pružatelji usluga nisu dovoljno upoznati sa svojim obvezama.

Slijedom toga, kao i iz podataka DIRH-a, prema kojima je od 3.177 zaprimljene predstavke potrošača u 2021. godini, čak 1.018 bilo neosnovano, smatramo da je građane potrebno sustavno informirati o njihovim potrošačkim pravima i načinu pravne zaštite. Pritom ukazujemo da nisu svi građani u jednakoj mogućnosti koristiti internet pa ih je potrebno informirati njima dostupnim komunikacijskim kanalima.