* Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2023. godinu, koje smo predali Hrvatskom saboru u ožujku 2024. Cijelo Izvješće možete otvoriti u PDF formatu i u interaktivnoj verziji.


Zakonom o zaštiti potrošača uređena je zaštita prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu.

Tijekom 2023. godine zaprimili smo 244 pritužbe građana,  što je oko 26% više nego 2022. godini. Slijedom pristiglih pritužbi vidljivo je da građani i nadalje nisu dovoljno informirani na koji način i kome se mogu obratiti za zaštitu ukoliko smatraju da je njihovo pravo potrošača prekršeno.

Također, niti pojedini trgovci i pružatelji usluga nisu dovoljno upoznati sa svojim obvezama prema potrošačima. S obzirom da nismo ovlašteni za postupanje po pritužbama potrošača, građane upućujemo na nadležna tijela radi zaštite njihovih prava u za to predviđenom postupku. Ujedno ih upućujemo da detaljne informacije o svojim pravima mogu pronaći na portalu MGOR-a – Sve za potrošače.

Nositelji zaštite potrošača u RH su: Hrvatski sabor, Vlada, ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača, nadležne inspekcije, Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, poslovna udruženja, udruge za zaštitu potrošača, jedinice lokalne samouprave i ostala javnopravna tijela.

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata u 2023. godini zaprimila je 4804 predstavke potrošača te je na temelju obavljenih inspekcijskih nadzora utvrđeno da je 61 % predstavki osnovano. U više od 2930 slučajeva, poduzete su zakonom propisane upravne i/ili prekršajne mjere nakon što su na temelju provedenog inspekcijskog postupka utvrđene nepravilnosti u svezi odredbi Zakona o zaštiti potrošača.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja posebno je istaknulo adresu e-pošte: prava.potrosaca@mingor.hr, koja je uspostavljena kako bi se potrošačima osigurao jednostavan i brz način komunikacije sa stručnjacima iz Ministarstva koji će potrošače uputiti u način rješavanja konkretne pritužbe ili problema. Osim navedenog, Ministarstvo je prepoznalo potrebu osiguravanja i neposrednog načina komunikacije s potrošačima te je osiguran besplatni telefon za potrošače  putem kojeg potrošači mogu dobiti savjet  stručnjaka za potrošačko područje vezano za način ostvarivanja njihovih prava, što svakako pozdravljamo.

U sklopu Ministarstva ustrojen i Europski potrošački centar, koji je dio Mreže europskih potrošačkih centara, koji  pruža besplatne savjete i rješava prekogranične potrošačke pritužbe u slučaju kada trgovac ima sjedište u nekoj od država članica EU, Norveškoj, Islandu ili Ujedinjenoj Kraljevini.