Čitate govor kojim je pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter otvorila konferenciju „Zaštita ljudskih prava i vladavine prava“, povodom 30 godina institucije pučkog pravobranitelja.

 

“Poštovani gospodine Plenkoviću, predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

poštovani gospodine Radin, potpredsjedniče i izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora,

poštovani suci Ustavnog i Vrhovnog suda,

poštovani zastupnici Hrvatskoga sabora,

poštovani gospodine Klariću, bivši pučki pravobranitelju,

poštovane pravobraniteljice Pirnat Dragičević, Ljubičić i Slonjšak,

poštovani predstavnici državnih tijela, diplomatskog zbora, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, vjerskih zajednica, medija,

dragi bivši i sadašnji zamjenici i djelatnici naše institucije,

dragi svi,

srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem što ste s nama danas, kada prisjećajući se jednog trenutka u prošlosti, stupanja na snagu prvog Zakona o pučkom pravobranitelju prije 30 godina, pogled usmjeravamo na sadašnjost, ali i na budućnost. Jer obljetnica nije samo prigoda za pogled unatrag, nego i za ocjenu kako je sada i za postavljanje vizije za budućnost.

Pri tome okupljanje povodom 30 godina institucije koristimo kao priliku za razgovor o ljudskim pravima i vladavini prava u Hrvatskoj, a s fokusom na ljude, na njihove probleme i iskustva. Jer važno je o ljudskim pravima ne samo raspravljati teoretski, kao o vrijednostima, nego kao o pravima te povući jasnu liniju od konkretnih iskustava i od teške stvarnosti do ostvarenja prava i pravde, do ostvarenja ljudskih prava u praksi.

Okupljamo se dakle zbog prošlosti, u prvom panelu gledamo sadašnjost, kroz probleme i iskustva te se potom u drugom panelu okrećemo budućnosti kroz izlaganja stručnjaka iz različitih područja.

Ujedno – današnji program, kao i to da smo svi ovdje zajedno pokazuju još jednu ulogu ove institucije – a to je da djelujemo kao most koji okuplja, surađuje i komunicira s dužnosnicima, sa građanima, sa predstavnicima institucija, sa organizacijama civilnog društva, sa medijima, sa akademskom zajednicom i s brojnim drugim dionicima.

Ja ću ipak iskoristiti ovu priliku za govoriti o instituciji pučkog pravobranitelja, a kako smo se okupili kako bismo obilježili dugih i velikih 30 godina ove institucije.

Tih proteklih 30 godina svjedoči o predanom radu i doprinosu svih dosadašnjih pučkih pravobranitelja – pokojnog Branka Babca, Ante Klarića (koji je danas tu sa nama), pokojnog Jurice Malčića, Lore Vidović,

kao i svih sadašnjih i bivših zamjenika te sadašnjih i bivših djelatnika, kojima se ovim putem zahvaljujem;

A ovim putem zahvaljujem i građanima koji su nam se svih ovih brojnih godina obraćali sa svojim pritužbama, sa svojim problemima, uvjereni da zaštita ljudskih prava i vladavine prava u Hrvatskoj treba biti jača.

Tijekom 30 godina oblikovala nas je i suradnja s vama.

A što smo danas?

Danas smo pet institucija u jednoj – institucija koja ima čak pet različitih mandata, svaki od kojih bi mogao biti, i u mnogim europskim zemljama jest – zasebna institucija. Institucija pučkog pravobranitelja tako je danas:

 1. Ombudsman, institucija koja razmatra pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti, što je bio prvi mandat institucije i onaj kako ju mnogi još uvijek doživljavaju
 2. Nacionalna institucija za ljudska prava, i to s najvišim stupnjem neovisnosti, tzv. statusom A
 3. Središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije u RH
 4. Nacionalni preventivni mehanizam za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
 5. Tijelo za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, tzv. zviždača

A svakodnevni rad uključuje raznovrsne načine rada:

 • rad u predmetima, koje otvaramo po pritužbama ili na vlastitu inicijativu, a kad utvrdimo povredu prava ili sumnju na diskriminaciju, upućujemo preporuke, mišljenja, prijedloge i upozorenja, i pratimo provode li se;
 • izradu i podnošenje izvješća Hrvatskom saboru, koje nije izvješće o radu, već analiza i ocjena stanja ljudskih prava i jednakosti u Hrvatskoj, sa preporukama, kao i posebna izvješća
 • davanje mišljenja i prijedloga na zakone i druge propise i strateške dokumente;
 • prisutnost smo na terenu – kroz NPM obilaske mjesta na kojima se nalaze osobe lišene slobode ili ograničene slobode kretanja, kao što su zatvori i kaznionice, detencijski centri, psihijatrijske ustanove, policijske postaje), a redovito idemo i u obilaske romskih naselja, domova za starije, mjesta pogođenih potresom, ruralnih područja i drugih mjesta
 • organiziranje javnih događaja
 • provođenje istraživanja
 • sudjelovanje u sudskim postupcima, a uključeni smo i u praćenje izvršenje presuda ESLJP
 • izvještavanje ugovornih tijela UN-a o primjeni međunarodnih konvencija te sudjelujemo u UPR procesu u okviru Vijeća za ljudska prava UN-a

Sve što sam do sada rekla o našoj povijesti, mandatima, načinima rada i alatima znači i da je broj područja i tema u kojima smo aktivni iznimno velik. To su pravo na dobro upravljanje, utjecaj potresa, ali i pandemije na ljudska prava, pravo na rad i diskriminacija pri zapošljavanju i na radu, prava starijih osoba, diskriminacija temeljem rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili imovnog stanja i drugih osnova iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, utjecaj siromaštva na ljudska prava, pravo na adekvatno stanovanje, prava nacionalnih manjina, prava hrvatskih branitelja, prava vezana uz pravosuđe, sloboda izražavanja, pravo na javno okupljanje, utjecaj digitalizacije i umjetne inteligencije na ljudska prava; zaštita prijavitelja nepravilnosti, postupanje policije – i mnoge druge. A u svakom od ovih područja je niz tema i problema s kojima se građani suočavaju i zbog kojih nam se obraćaju.

I tako smo pet institucija u jednoj, no s jasnom i važnom čvrstom vezom između svih mandata, naime svi se oni odnose na zaštitu vladavine prava i ljudskih prava i sve te mandate mora vršiti neovisna institucija.

Neovisnost je naša najveća snaga i sam temelj ideje institucija poput naše i u srži je svih naših pet mandata.

A što je tema teža i kontroverznija i političnija to je neovisnost važnija.

I upravo je zato neovisnost neovisnih institucija jedan od najboljih indikatora stanja demokracije i snage vladavine prava u zemlji. I ne čudi da se sve snažnije posljednjih godina i u okviru Europske unije i u okviru Vijeća Europe razvijaju novi snažniji standardi neovisnosti i učinkovitosti institucija poput naše – iz tri razloga – prvi, jer je to ujedno i jačanje vladavine prava; drugi, jer trebamo moći prikupljati informacije, raditi objektivne analize, uočavati probleme i na njih reagirati, dizati glas, poticati promjene i ubrzavati ih, inzistirati na njima, spajati različite strane te educirati;  treći razlog je niz različitih pritisaka kojima su izložene – od marginalizacije, nedovoljnih sredstava za rad, različitih pritisaka, pa sve do izravnih prijetnji.

A problema u sadašnjosti i izazova za budućnost je puno, jer živimo u objektivno teškim vremenima još uvijek pandemije, itekako prisutnih posljedica dvaju velikih potresa u Hrvatskoj, rata u Europi, i s time povezanim rastom cijena i inflaciji, vremenima klimatske krize, vremenima s porastom dezinformacija i uz iznimno brz razvoj tehnologije za koji još ne znamo koje će sve imati učinke.

A vizija za budućnost institucije pučkog pravobranitelja?

Kako bi ova institucija u odnosu na sve buduće izazove mogla bolje ostvarivati svoj potencijal potrebna je bolja suradnja, uz poštivanje neovisnosti i osiguravanje uvjeta za učinkovit rad, redovito raspravljanje izvješća u Hrvatskom saboru te veći stupanj implementacije preporuka.

Stoga neka ova 30. obljetnica pomogne ostvariti dva cilja: osvijestiti važnost ljudskih prava i vladavine prava za svakodnevni život ljudi i za cijelo društvo te podsjetiti na ulogu ove institucije. I na kraju i u tom duhu, ovim putem svima vama šaljem poziv na suradnju u promicanju i zaštiti ljudskih prava, jednakosti i vladavine prava jer to je jedini put prema naprijed – bio je u prošlosti, danas je, i ostat će u budućnosti koja je pred nama. A pred nama su brojni izazovi u kojima ljudska prava trebaju biti naš cilj, a ova institucija njihov branitelj i promicatelj – uz pomoć svih vas.

Hvala.“

 

Više o konferenciji doznajte ovdje, a o povijesti naše institucije ovdje.

Što točno radimo (podjela mandata, aktivnosti i dr.) doznajte ovdje.