Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 18.10.2023. godine jednoglasno je prihvatio Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu. Saborski zastupnici članovi Odbora istaknuli su kako je Izvješće sveobuhvatno i argumentirano, kao i da su analize, podaci i zaključci koje sadrži široko čitani i korišteni.

Odbor je također jednoglasno usvojio i zaključak prema kojem bi Hrvatski sabor Izvješće trebao raspraviti na plenarnoj sjednici do 15. prosinca ove godine.

Predsjednik Odbora Milorad Pupovac dao je podršku radu institucije pozivanjem nadležnih tijela da unaprijede suradnju s pravobraniteljicom, ponajviše u smislu dostave podataka i praćenja provedbe preporuka. Isto je na tragu jedne od šest preporuka Europske komisije Republici Hrvatskoj u Izvješću o vladavini prava za 2023. godinu – da dodatno poboljša provedbu preporuka i sustavnije odgovara na zahtjeve pučke pravobraniteljice za informacije.

Predstavljajući Izvješće, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter ukratko je navela dio aktivnosti institucije u zaštiti i promociji ljudskih prava tijekom 2022. godine, kao i problema s kojima su se susretali građani u ostvarivanju svojih prava.

Ti problemi su u Izvješću predstavljeni kroz više od 60 tema i podtema, kao i 170 preporuka koje daju smjer njihovom rješavanju. Pravobraniteljica je na sjednici posebno naglasila probleme vezane uz utjecaj siromaštva na ostvarivanje ljudskih prava, pravo na zdravlje, posljedice potresa, pravo na dobro upravljanje, migracije, prava nacionalnih manjina, diskriminaciju u radu i zapošljavanju, diskriminaciju temeljem nacionalne pripadnosti ili porijekla, govor mržnje i zločine iz mržnje, probleme prisutne u zatvorskom sustavu, kao i trendove vezane uz zaštitu prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača).

Vezano za aktivnosti institucije, riječ je prvenstveno o 4.534 novih predmeta u kojima je institucija postupala, što je 5,7% više nego u 2021. godini. Kad se dodaju i predmeti u kojima je rad nastavljen iz ranijih godina, taj broj raste na 6.099 predmeta. Pri tom, najviše pritužbi građana u 2022. bilo je na poteškoće u području zdravstva, a bilo ih je 411.

Institucija je također intenzivno zagovarala bolje javne politike, izradom analiza i komentiranjem čak 36 prijedloga zakona, a kasnije i sudjelovanjem na sjednicama saborskih odbora. To se odnosi na rasprave u sklopu zakonodavnih aktivnosti, ali i na tematske sjednice.

Pravobraniteljica je kratko predstavila i suradnju i nacionalne i međunarodne aktivnosti koju institucija ostvaruje odgovarajući na brojne pozive različitih dionika za držanje izlaganja i sudjelovanje u raspravama, a što je i priznanje predanosti ljudskim pravima i jednakosti i kvaliteti rada na njihovoj zaštiti i promociji.

Pravobraniteljica, njezini zamjenici i savjetnici u 2022. godini održali su i niz edukacija o ljudskim pravima i jednakosti u više gradova Hrvatske. Oni su bili namijenjeni pravosudnim i probacijskim službenicima, poslodavcima, odvjetnicima, državnim službenicima, sindikatima i koorporativnim pravnicima te studentima. Ponajviše edukacija održali su o primjeni Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača) za povjerljive osobe i pravosudne dužnosnike, ponajviše suce.

Intenzivan je bio i terenski rad diljem Hrvatske, primjerice sa stanovnicima čiji su domovi stradali u potresima, zatim na mjestima zagađenja okoliša, u romskim naseljima ili, kroz mandat Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Značajno je bilo i provođenje novog, četvrtog kruga velikog periodičnog istraživanja o percepciji i pojavama diskriminaciji u Hrvatskoj, koje institucija provodi od 2009. godine. Riječ je o najvećem i jedinom redovnom istraživanju o diskriminaciji u Hrvatskoj.

Na posljetku, pravobraniteljica je pozvala prisutne predstavnike tijela državne uprave na još bolju suradnju te zastupnike na potporu radu institucije, a u cilju ostvarivanja učinkovite zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj.

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu možete preuzeti u PDF formatu ili ga koristiti u interaktivnoj verziji.