Predloženi Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga treba unaprijediti, posebno jer bi prema ovom prijedlogu neke bitne stvari mogle biti prepuštene slobodnoj odluci pružatelja usluga (kao što su domovi za starije). Oni bi, posebno u uvjetima rasta troškova, odluke mogli donositi s ciljem ušteda, nauštrb korisnika, na što smo upozorili u javnom savjetovanju koje je dovršeno u kolovozu.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga utjecat će na ljudska prava osoba kojima su potrebne socijalne usluge, kao što su starije osobe smještene u obiteljskim domovima i domovima za starije, ali i druge osobe u ranjivom položaju. Zato je iznimno zabrinjavajuće što se njime, u usporedbi s trenutnim Pravilnikom, smanjuje obujam materije koja se regulira, ali i snižavaju postojeći standardi.

 

Pravilnik je potrebno dodatno unaprijediti, uključujući i zadržavanjem nekih trenutno važećih odredbi, odnosno:

 

  • propisati koliko često će se održavati higijena prostora, opreme, odjeće i obuće, odnosno čistiti i mijenjati posteljina

Bez propisivanja minimanlnog standarda, čišćenje i higijena bi u potpunosti ovisili o prosudbi pružatelju usluge smještaja.

 

  • posebno obuhvatiti obiteljske domove

Prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi, koji je na snazi od siječnja, obiteljski domovi će najkasnije do 31. prosinca 2026. ili prestati poslovati ili će se transformirati u ustanove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji. I iako će time prestati postojati kao obiteljski domovi, s obzirom na to da je riječ o promjeni koja će nastupiti tek za nekoliko godina, ovim je Pravilnikom potrebno i za njih propisati jasne kriterije prostora, opreme i stručnih radnika za obiteljske domove. To bi trebalo uključivati i obvezu predstavnika obiteljskog doma da on i članovi njegove obitelji žive u istom objektu u kojem su smješteni korisnici.

 

  • različito razraditi mjerila prostora i opreme za pružatelje usluge smještaja, ovisno o broju korisnika (manje od 20 i 20 ili više)

To je predviđeno i Zakonom o socijalnoj skrbi (čl. 163. st.2.) koji kaže da se mjerila prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluga razrađuju različito, ovisno o kapacitetu pružatelja usluge. Pri tom Zakon izričito navodi da će se ta razrada odnositi i na pružatelje usluga do 20 i više od 20 mjesta za odrasle i starije osobe.

 

  • predvidjeti različit broj zaposlenika (izvršitelja), ovisno o broju korisnika određenog stupnja usluge (za pružatelje usluge smještaja za manje od 20 korisnika)

Prema prijedlogu novog Pravilnika bi, primjerice, pružatelj usluge smještaja kod kojeg je smješteno 19 nepokretnih ili teško pokretnih korisnika (obiteljski domovi) morao osigurati tek jednog njegovatelja/icu, jednog medicinskog brata/jednu medicinsku sestru i jednu osobu nespecificirane struke i kvalifikacija za „skrb tijekom noći“, što nije dovoljno.

 

  • za nepokretne ili teško pokretne korisnike (kod pružatelja usluge smještaja za manje od 20 korisnika) predvidjeti pružanje usluge socijalnog rada i fizikalnu terapiju

U suprotnom, došlo bi do dodatnog mogućeg pada kvalitete usluge za pružatelje smještaja za do 20 osoba, što su u pravilu obiteljski domovi. Naime, trenutnim Pravilnikom za ove je korisnike predviđena i usluga socijalnog rada i fizikalna terapija.

 

  • povećati broj izvršitelja za njegu i brigu o zdravlju za korisnike drugog i trećeg stupnja (kod pružatelja usluge smještaja sa više od 20 korisnika)

Njihov broj je dodatno smanjen predloženim Pravilnikom, iako u praksi i postojeći broj izvršitelja nije dovoljan za pravovremeno i kvalitetno pružanje usluge funkcionalno ovisnim korisnicima.

  • detaljnije definirati što sve podrazumijeva njega i briga o zdravlju korisnika, i to za svaki pojedini stupanj usluge

Ovo je nužno radi jasnoće, odnosno kako nitko (pružatelji usluge smještaja, korisnici i članovi njihovih obitelji) ne bi imao nedoumica i različita očekivanja i tumačenja oko toga što sve uključuje njegu i brigu o zdravlju.

 

  • obvezati pružatelje usluge smještaja da osiguraju okućnicu ili prostor za boravak na otvorenom

Važećim Pravilnikom propisano je da oko zgrade treba osigurati površinu neizgrađenog zemljišta prema posebnim propisima, za prilaz objektu, te dvorište, park, parkiralište i slično, ovisno o potrebama korisnika. Ova obaveza iznimno je važna za posjete korisnicima, posebno s obzirom na iskustva s epidemijom bolesti COVID-19.

 

  • propisati raspon temperature koju je potrebno održavati

Trenutno ta temperatura mora iznositi između 20 i 28 stupnjeva, a prijedlog je da sada mora biti “primjereno kontrolirana”. Kako se ne propisuje njezin raspon, ovakva odredba povećala bi mogućnost da se temperatura regulira nauštrb zdravlja korisnika, posebno u vremenu velikog rasta cijena energenata.

 

  • jasnije propisati obavezu da se korisnicima osigura telefonska i internetska veza

Ovo je nužno radi osiguravanja dostupnosti informacija i povezanosti korisnika s bliskim osobama i zajednicom. Novim Pravilnikom predloženo je da „zgrade u kojima se nalaze prostorije u kojima se pružaju usluge, među ostalim, moraju imati pristup fiksnoj ili mobilnoj telefonskoj mreži i Internetu“, no to je potrebno precizirati na način da nema dvojbe kako je tu dostupnost potrebno osigurati u prostorima u kojima borave korisnici, uključujući i postavljanjem telefona koji mogu koristiti i osiguravanjem besplatnog interneta. Također bi bilo dobro osigurati i dostupnost uređaja putem kojeg korisnici mogu pristupiti internetu.

Kad je u pitanju prižanje usluge pomoći u kući, potrebno je u opseg te usluge uključiti i prijevoz korisnika za potrebe vezane uz njihovo zdravlje, administrativne poslove i slične potrebe koje osoba mora obaviti osobno, a izvan mjesta svog prebivališta. Na ovaj način bi se i sustavno osigurala usluga, koja je očigledno potrebna, budući da je to jedna od aktivnosti koje su se u proteklom financijskom razdoblju financirale iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, temeljem poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici.

Sve ostale komentare, koje smo uputili Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao predlagatelju, možete pronaći ovdje.

Više o pravima starijih možete doznati u našim ranijim objavama, kao i u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. – u poglavlju Prava starijih osoba.