Pravo na slobodu vjeroispovijedi jedno je od temeljnih prava svake osobe, a u Hrvatskoj je ono zaštićeno Ustavom i drugim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima. Tome je posvećen i Međunarodni dan vjerskih sloboda koji se obilježava posljednje subote u siječnju, a ove godine je to 29. siječnja.

Ono podrazumijeva pravo svake osobe da javno iskazuje i prakticira svoju vjeru ili drugo uvjerenje, kao i mogućnost njezine promjene, ali i pravo nereligioznih osoba da ne vjeruju, ili da svoje vjerovanje još uvijek traže. Upravo poštivanje pripadnika svih vjerskih zajednica i osoba koje ne pripadaju niti jednoj vjeri pokazuje zrelost društva, njegov pluralizam i stupanj demokratskog razvoja.

Pravo na javno iskazivanje i prakticiranje vjere ili drugog uvjerenja blisko je povezano i sa zabranom diskriminacije temeljem vjere, koja osobe štiti od nepovoljnog postupanja ili stavljanja u nejednak položaj upravo zbog (ne)pripadnosti određenoj vjerskoj skupini, a njoj su u društvu češće izloženi pojedinci odnosno vjerske zajednice koje su u manjini, a često i  osobe koje nisu vjernici.

Više o diskriminaciji temeljem vjere možete saznati ovdje, a ukoliko mislite da ste i sami bili izloženi nejednakom postupanju ili uznemiravani zbog svojih vjerskih uvjerenja možete nam se obratiti na jedan od kontakata.