Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja obilježava se 26. lipnja, na dan kada je 1987. godine na snagu stupila Konvencija Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Ovaj međunarodni dan ustanovljen je kako bi se odala počast žrtvama mučenja diljem svijeta i iskazala solidarnost prema njima, na što je podsjetio visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk.

 

Sprečavanje mučenja kroz Nacionalni preventivni mehanizam

Mučenje predstavlja teško kršenje ljudskih prava, zabranjeno je međunarodnim pravom i ne može se opravdati nikakvim okolnostima. Svaka država koja je ratificirala Fakultativni protokol uz UN-ovu Konvenciju protivi mučenja (OPCAT), obvezna je osnovati Nacionalni preventivni mehanizam (NPM) za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Hrvatska je Fakultativni protokol potvrdila 2005. i na snagu je stupio u lipnju 2006. godine, a mandat NPM-a povjeren je 2011. godine upravo instituciji pučkog pravobranitelja.

Uloga NPM-a je provoditi redovite i nenajavljene obilaske mjesta na kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, poput zatvora ili kaznionica, policijskih postaja, psihijatrijskih ustanova, mjesta detencije migranata i drugih mjesta. Cilj tih obilazaka je utvrditi poštuju li se propisi i standardi prevencije mučenja, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja kao i, ako je potrebno, dati preporuke nadležnim tijelima vlasti i ustanovama. Preporuke se odnose na poboljšavanje postupanja prema osobama lišenim slobode i uvjeta u kojima se one nalaze, upravo radi sprečavanja mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Više o radu naše institucije kroz NPM mandat možete pronaći u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2022. godinu, u poglavljima Policijsko postupanje, prava osoba lišenih slobode i djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma, Tražitelji međunarodne zaštite i iregularni migranti, Zatvorski sustav i Osobe s duševnim smetnjama kojima je ograničena sloboda kretanja.

 

Ovogodišnja poruka Međunarodnog dana – zaštititi ljude od mučenja u oružanim sukobima

UN-ovi stručnjaci iz područja zabrane mučenja povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana podrške žrtvama mučenja istaknuli su kako je diljem svijeta u tijeku više od 100 oružanih konflikta. Pozvali su države da se pridržavaju apsolutne zabrane mučenja i podsjetile sudionike sukoba da zaštita zajamčena međunarodnim pravom traje i u situacijama konflikta.

Sprečavanje, istraživanje i procesuiranje mučenja, uz osiguranje pripadajuće naknade, pomoći i rehabilitacije žrtvama, mora biti uvijek osigurano i niti jedna situacija, uključujući i oružani konflikt, tome ne smije biti prepreka.

Ovu poruku zajednički su uputili članovi UN-ovog Odbora protiv mučenja (CAT), Pododbora protiv mučenja (SPT), Dobrovoljnog fonda za žrtve mučenja, kao i posebna izvjestiteljica o mučenju.