Pododbor za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja (SPT) je jedno od ugovornih tijela u sustavu zaštite ljudskih prava u okviru Ujedinjenih naroda, osnovano temeljem Dodatnog protokola na Konvenciju protiv mučenja, sa fokusom na prevenciju. Čini ga 25 neovisnih stručnjaka različitih profila, a među njima će od 1. siječnja 2023. biti i savjetnica pučke pravobraniteljice Anica Tomšić.

Na devetom sastanku država stranaka UN-ove Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, koji se održao 20. listopada 2022. u Ženevi, odabrano je 13 novih članova SPT-a, koji će zamijeniti članove čiji mandat ističe zadnjim danom ove godine. Među 13 novoizabranih članova je i savjetnica pučke pravobraniteljice Anica Tomšić, dok ostali novi članovi dolaze iz Nigerije, Grčke, Španjolske, Senegala, Libanona, Austrije, Gruzije, Južnoafričke Republike, Paname, Latvije, Perua i Moldavije.

Osnovne zadaće ovog Pododbora  uključuju obilaske mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, pružanje podrške Nacionalnim preventivnim mehanizmima u radu i državama u osnivanju novih nacionalnih mehanizama, kao i priprema godišnjeg izvješća o aktivnostima SPT-a i njegovo predstavljanje UN-ovom Odboru protiv mučenja (CAT) i Općoj skupštini UN-a.

Savjetnica Tomšić kao savjetnica pučke pravobraniteljice radi u području djelovanja Službe za osobe lišene slobode i Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, mandata koji nam je dodijeljen 2012.