Pozivaju se organizacije civilnog društva, pojedinci, mediji, sveučilišta i znanstvene ustanove u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za članove Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice.

Savjet za ljudska prava pučke pravobraniteljice savjetodavno je tijelo koje razmatra i predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda, osigurava kontinuiranu suradnju u području ljudskih prava i sloboda između pučke pravobraniteljice, civilnog društva, akademske zajednice i medija te razmatra druga pitanja od značaja za rad pučke pravobraniteljice u području promicanja ljudskih prava i sloboda.

Članove Savjeta imenuje pučka pravobraniteljica na vrijeme od četiri godine iz redova predstavnika civilnog društva, nacionalnih manjina, akademske zajednice i medija. Članovi za svoj rad u Savjetu ne primaju naknadu.

Pučka pravobraniteljica poziv objavljuje temeljem članka 31. Zakona o pučkom pravobranitelju (NN 76/12) i članaka 41. – 46. Poslovnika pučkog pravobranitelja (NN 99/2013, NN 100/2020.

Temeljem javno objavljenog poziva, pučka pravobraniteljica imenovat će sedam članova Savjeta na vrijeme od četiri godine, i to:

  1. dva predstavnika iz redova predstavnika nacionalnih manjina,
  2. dva predstavnika iz redova akademske zajednice,
  3. dva predstavnika iz redova medija,
  4. jednog predstavnika iz redova civilnog društva.

Kandidati moraju imati iskustvo u djelovanju na zaštiti i promicanju ljudskih prava i poznavati sustav zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Protiv kandidata se ne smije voditi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Svatko može istaknuti samo jednog kandidata.

Svi prijedlozi moraju sadržavati:

  • životopis predložene osobe,
  • pismo obrazloženja prijave,
  • potvrdu da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Ovaj poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama pučke pravobraniteljice, a prijave će se zaprimati do 10. studenog 2022. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odluka o odabranim članovima Savjeta bit će dostavljena svim prijaviteljima najkasnije 30 dana od završetka roka zaprimanja prijava.

Za sve dodatne informacije o ovom Javnom pozivu kao i za sva pitanja vezana uz prijavu možete se obratiti Uredu pučke pravobraniteljice, kontakt osobe: Sanja Salkić i Teodora Matej, e-mail: sanja.salkic@ombudsman.hr i teodora.matej@ombudsman.hr.

Prijedlozi se, s naznakom „Prijedlog kandidata za člana/icu Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice“, šalju na adresu:

Ured pučke pravobraniteljice

Savska cesta 41/3

10 000 Zagreb

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice možete preuzeti ovdje.