U petak 21. studenog 2014. godine održan je godišnji sastanak Radne grupe za pravo ( LWG) u Njemačkom institutu za ljudska prava u Berlinu, na kojem je sudjelovala Lidija Lukina Kezić, zamjenica pučke pravobraniteljice.  Na sastanku se raspravljalo o Strateškom planu  za 2015/16 ENNHRI-a te ulozi LWG-a u jačanju zaštite ljudskih prava kroz utjecaj, kako na EU institucije tako i na nacionalna tijela za zaštitu i promociju ljudskih prava. Iznosili su se nacionalni stavovi o reformi Europskog suda za ljudska prava, razmjenjivala iskustva u izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava te je naglašena važnost  sudjelovanja  u projektima o edukaciji primjene Povelje EU. Također je odlučeno da rad radnih grupa treba biti na web stranici ENNHRI-a radi bolje  transparentnosti i informiranosti svih zainteresiranih dionika u zaštiti ljudskih prava.