Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter predstavila je iskustva naše institucije u sustavnoj borbi protiv diskriminacije, na međunarodnoj konferenciji koju su u okviru francuskog predsjedanja EU 2. lipnja 2022. organizirali Europska mreža tijela za jednakost (Equinet) i francuska Zaštitnica prava.

Na konferenciji pod nazivom Borba protiv diskriminacije u Europi: kako se nacionalna tijela za jednakost mogu suočiti s izazovom u okviru francuskog predsjedanja Europskom unijom“ sudjelovali su i predstavnici Europske komisije, kao i ostali stručnjaci u području suzbijanja diskriminacije.

Pravobraniteljicu su organizatori pozvali da govori kao primjer dobre prakse nacionalnog tijela za jednakost, prepoznate na europskoj razini, pri čemu je istaknula aktivnosti naše institucije u sustavnoj borbi protiv diskriminacije – provođenje edukacija brojnim dionicima, uključujući suce, državne odvjetnike, odvjetnike, državne službenike, policijske službenike, sindikalne povjerenike i studente; zatim analiziranje sudske prakse u predmetima vezanima uz diskriminaciju; provođenje istraživanja percepcije i pojavnosti diskriminacije, kao i analiziranje stanja jednakosti i izvještavanje Hrvatskog sabora; i druge aktivnosti.

Učinkovito suzbijanje diskriminacije svakako se temelji na njezinom pravovremenom prepoznavanju i traženju zaštite, adekvatnom procesuiranju samih počinitelja, ali i preventivom djelovanju i sprječavanju da uopće dođe do nejednakog postupanja, za što je potrebno osvijestiti i educirati širok krug dionika, ali i građane.

Važan alat u prevenciji nejednakog postupanja je i nadzor provedbe preporuka tijela za jednakost, pri čemu je svakako važno razlikovati preporuke dane nakon provedenih ispitnih postupaka u konkretnim, pojedinačnim slučajevima sumnje na diskriminaciju, od onih upućenih nadležnim tijelima u godišnjem izvješću pučke pravobraniteljice, kojima se želi omogućiti učinkovitije suzbijanje i sprječavanje diskriminacije na sustavnoj razini.

Isto tako, praćenjem sudske prakse u području suzbijanja diskriminacije te analizom sudskih odluka i načina primjene zakonskog okvira suzbijanja diskriminacije, koju objavljujemo u godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru, naša institucija nastoji doprinijeti postavljanju pravno i činjenično argumentiranim tužbenim zahtjevima kojima se traži zaštita od diskriminacije, što je preduvjet donošenju na zakonu utemeljenim i obrazloženim sudskim odlukama, koje će se primjenjivati i u budućim anti-diskriminacijskim sudskim i izvan sudskim postupcima.

U konačnici, institucija pučke pravobraniteljice u strateški odabranim predmetima koristi i pravnu mogućnost sudjelovanja u sudskim anti-diskriminacijskim postupcima kao umješač na strani tužitelja, čime, kao tijelo za jednakost, ukazivanjem na relevantne pravne izvore zabrane diskriminacije pridonosi boljem razumijevanju pojma diskriminacije te boljem pravnom položaju kako konkretnih tužitelja, tako i drugih osoba koje odluče zaštitu svojih prava odluke potražiti u sudskim, ali i drugim  postupcima, kao primjerice u postupcima pred poslodavcem.

Snimku konferencije možete pogledati ovdje.