Odgovore na ova i druga česta pitanja možete doznati u našem Vodiču za prepoznavanje diskriminacije, koji smo pripremili povodom Dana nulte diskriminacije – možete ga prezeti u Word i PDF formatu.

Prvi dan ožujka diljem svijeta obilježava se kao Dan nulte diskriminacije, kako bi se razgovorom o ovoj temi povećala svijest o tome što je diskriminacija i kako se od nje zaštititi. Da je to potrebno, pokazuje i značajno manji broj prijava diskriminacije od broja ljudi koji se s ovim problemom susreće. Prema našem istraživanju, čak svaka peta osoba ima iskustvo diskriminacije, a velika većina ih se nikome nije obratila za pomoć.

S druge strane, iako se u javnosti često koristi riječ diskriminacija za svaku vrstu nepravde ili nejednakog postupanja, Zakon o suzbijanju diskriminacije obuhvaća uži opseg situacija.

Zato, kako bismo podigli svijest o diskriminaciji i načinima zaštite, pripremili smo Vodič za prepoznavanje diskriminacije. U njemu se nalaze odgovori na česta pitanja, kao što su:

  • Što je diskriminacija?
  • Kako je prepoznati?
  • Koje su najčešće nejasnoće o diskriminaciji prisutne u javnosti?
  • Koja je razlika između mobbinga i diskriminacije?
  • Kako izgleda ispitni postupak pravobraniteljice i koje mjere može izdati?

Vodič za prepoznavanje diskriminacije možete preuzeti u Word i PDF formatu, a osim odgovora na česta pitanja, u njemu se nalaze i primjeri naših sustavnih preporuka za suzbijanje diskriminacije, primjere predmeta iz našeg rada, naše analize i ranije publikacije, kao i druge izvore informacija na ovu temu.

Preuzmite: