Na našu preporuku, trgovačko društvo promijenilo je Pravilnik koji propisuje kriterije zapošljavanja, a time i praksu davanja manje bodova starijim kandidatima samo zbog njihovih godina

Trgovačko društvo kojem smo se obratili nije obvezno propisivati kriterije o načinu odabira zaposlenika pravilnikom, ali su to zbog veće transparentnosti ipak učinili, što je pohvalno. No, kriteriji su se odnosili i na dob kandidata, a takvo stavljanje u nejednak položaj Zakon o suzbijanju diskriminacije ne dozvoljava.

Tako su kandidatima, osim zadovoljavanja formalnih uvjeta vezanih za obrazovanje i odgovarajuće kompetencije, Pravilnikom dodjeljivani i dodatni bodovi, ovisno o njihovoj dobi. Primjerice, osobe do 25 godina starosti ostvarivale su maksimalna 4 boda, a taj je broj opadao za svaku iduću dobnu skupinu, dok oni stariji od 40 nisu dobivali dodatne bodove. Samim time, i šanse za zapošljavanje su im, u odnosu na mlađe osobe, bile manje.

Postoje i dozvoljene iznimke, ali to ovdje nije slučaj

Iako Zakon o suzbijanju diskriminacije u nekim slučajevima dopušta stavljanje u nepovoljniji položaj na osnovi dobi, primjerice, kada je to opravdano legitimnim ciljem u područjima socijalne politike, socijalne i zdravstvene zaštite, politike zapošljavanja, promicanja ciljeva tržišta rada i stručnog osposobljavanja, te ako su sredstva za njegovo postizanje primjerena i nužna, to ovdje nije bio slučaj.

Trgovačko društvo navelo nam je kako su spornom odredbom željeli osigurati da unutar društva postoji određen broj zaposlenih tijekom cijelog vremena trajanja iznimno važnih projekata visoke vrijednosti, čime su htjeli smanjiti i mogućnost pogrešaka koje mogu biti značajno financijski penalizirane.

Cilj se može ostvariti dodatnom edukacijom, ne odabirom kandidata prema dobi

Dob, kao jedan od kriterija za bodovanje kandidata za zapošljavanje, nije primjerena cilju koji se time želi postići jer želja djelatnika da ne mijenjaju radno mjesto, kao i njihova stručnost, nisu u vezi s dobi.

Mlađa životna dob djelatnika u vrijeme zapošljavanja nije jamstvo da će ostati na tom radnom mjestu kako bi stekli adekvatnu razinu znanja i vještina potrebnih za uspješno obavljanje visoko specifičnih poslova. Primjereno sredstvo bi u tom smislu bilo, primjerice, osiguranje dodatne edukacije djelatnika, kojim ih poslodavac može motivirati da ostanu u radnom odnosu tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Provedena preporuka: dob više nije kriterij

Zato smo trgovačkom društvu preporučili uklanjanje odredbi vezanih za dodatno bodovanje kandidata temeljem njihove dobi iz Pravilnika, što su nedugo nakon naše preporuke i učinili.

Ovaj predmet primjer je i uspješne suradnje, ne samo zbog brze i pozitivne reakcije trgovačkog društva na našu preporuku, već i činjenice da smo informaciju o mogućoj diskriminaciji dobili od Ministarstva pravosuđa i uprave, koje nam se obratilo sumnjajući na nejednako postupanje, prepoznavši time našu ulogu središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije.

Kad je u pitanju diskriminacije, pritužbe koje primamo najčešće se odnose upravo na područje rada i zapošljavanja, a više o tom problemu možete doznati u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020.

 

Napomena: diskriminacija je zabranjena Zakonom o suzbijanju diskriminacije koji je na snagu stupio 2009., a kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije određena je upravo institucija pučkog pravobranitelja. Svi koji misle da su i sami bili u nepovoljnijem položaju zbog dobi, ali i zdravstvenog ili imovnog stanja, nacionalnog podrijetla, vjere ili neke druge karakteristike navedene u Zakonu, i to u području rada i zapošljavanja, zdravlja, pristupa dobrima i uslugama, obrazovanja i drugih područja propisanih Zakonom, mogu nam se obratiti na jedan od kontakata.