Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter sudjelovala je 7. veljače 2023. na Danima karijera koje je organizirao Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Govoreći na panelu „Karijera pravnika u području ljudskih prava“, studentima je opisala što sve obuhvaća rad u instituciji pučke pravobraniteljice, ali i otkrila što nju osobno najviše motivira za rad upravo na zaštiti i promicanju ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije. Naglasila je kako se u poslu susreće sa velikim brojem različitih grana prava, između ostalog i jer institucija pučkog pravobranitelja obuhvaća čak pet različitih mandata za zaštitu ljudskih prava i vladavine prava, kao i da je posao dinamičan i raznovrstan jer uključuje rad na predmetima otvorenim temeljem pritužbi građana, primanje stranaka, terenske obilaske, izradu mišljenja na prijedloge zakona i strateških dokumenata, ali i promociju ljudskih prava kroz različite javne događaje.

Odgovarajući na pitanja studenata govorila je i o međunarodnim aspektima rada, osobito rada na novim europskim i međunarodnim propisima. Tako je kao primjere navela da kao predsjedavajuća Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) već niz godina zagovara standarde za rad ovih institucija, što je između ostaloga rezultiralo time da je Europska komisija predložila dvije direktive koje će, ako budu usvojene, biti ključni instrumenti za jačanje tijela za jednakost. Također u okviru Odbora za umjetnu inteligenciju (CAI) sudjeluje u pripremi prijedloga nove konvencije koja će regulirati uporabu umjetne inteligencije u članicama Vijeća Europe, a institucija ujedno sudjeluje u radu UN-ove Radne skupine za starije koja zagovara donošenje međunarodne konvencije o pravima starijih osoba.

Pravobraniteljica je studentima govorila i da je dobro biti aktivan u temama vezanima za ljudska prava još za vrijeme studija – pisati radove na ove teme ili pak organizirati edukacije i događaje za druge studente u sklopu studentskih udruga. Kao primjer je istaknula i aktivnosti koje je organizirala kao studentica Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao što je bilo pokretanje ELSA-ine škole ljudskih prava i Simuliranog parlamenta za studente prava i politologije. Studente je pri tome potaknula da ne uče pravo napamet nego mu pristupaju kritički promišljajući, jer je to važno za svakog pravnika, a posebno dolazi do izražaja kada se bavite pravom ljudskih prava.

Panel je moderirala profesorica Pravnog fakulteta Iris Goldner Lang, a o svojim karijernim putevima, motivaciji za rad na zaštiti ljudskih prava i ulozi pravnika u tom području govorili su još i predstavnica Republike RH pred Europskim sudom za ljudska prava Štefica Stažnik, odvjetnica Natalija Labavić i programski direktor Kuće ljudskih prava Ivan Novosel.