Zadaća Odbora jest pripremiti prijedlog regulacije uporabe umjetne inteligencije u zemljama članicama Vijeća Europe

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter sudjelovala je početkom travnja na prvom sastanku Odbora za umjetnu inteligenciju (CAI), osnovanog radi pripreme adekvatnog pravnog instrumenta o razvoju, dizajnu i primjeni umjetne inteligencije, uz poštivanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, kao i omogućavanje inovacija. Na prvom sastanku zaključeno je kako to treba biti pravno obvezujući instrument.

Donošenje novog pravnog instrumenta u ovom području bio je prijedlog koji je Odboru ministara u prosincu 2021. uputio prethodnik CAI-a, Ad-hoc odbor za umjetnu inteligenciju (CAHAI) u kojem je također sudjelovala pravobraniteljica, kao neovisna stručnjakinja, predstavnica Hrvatske u Europskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije (ECRI).

Umjetna inteligencija već je dio naših života pa tako putem pametnih telefona dobivamo prijedloge usluga koje bi nas mogle zainteresirati. Ona će zasigurno postati “tehnologija opće namjene” našeg doba i imat će veliki utjecaj na način života i rada ljudi u nadolazećim godinama i desetljećima, a tvrtke, vlade i pojedinci već sada primjenjuju sustave umjetne inteligencije na razne načine.

Iako nove tehnologije, posebice umjetna inteligencija, donose brojne prednosti i imaju značajan potencijal, neupitno mogu i ugroziti temeljna ljudska prava i jednakost na sasvim nove načine. Zato je trenutno u Europi, ali i šire, u tijeku više inicijativa usmjerenih na regulaciju ovoga područja, uključujući i ovu u okviru Vijeća Europe..

Naša institucija prati napredak, razvoj i implementaciju umjetne inteligencije u okviru više mandata, prvenstveno središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije, a ova tema jedna je od novih u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. godinu, koji je pravobraniteljica prošlog tjedna predala Hrvatskom saboru.

Više o utjecaju umjetne inteligencije na ljudska prava, kao i razvoju ovog područja u Hrvatskoj, ali i na međunarodnoj razini, možete doznati u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. godinu.