Projekt „Jednaki u različitosti“

Tijekom 2012. godine, u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) proveden je projekt naziva „Jednaki u različitosti“ („Equally Diverse“). Provedba projekta trajala je 12 mjeseci i završila u prosincu 2012. godine, a proveden je u partnerstvu između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pučkog pravobranitelja i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Planirana ukupna vrijednost projekta iznosila je 194.846,00 eura.

Glavni ciljevi projekta uključivali su jačanje kapaciteta ključnih dionika tržišta rada u suzbijanju diskriminacije, razvoj i promicanje dobrih antidiskriminacijskih praksi među poslodavcima te podizanje svijesti javnosti o pitanjima antidiskriminacije i različitosti. Aktivnostima na poticanju šire implementacije nacionalnog antidiskriminacijskog zakonodavstva te promicanju jednakosti bili su obuhvaćeni i poslodavci i šira javnost, koji su informirani o mogućnostima borbe protiv diskriminacije. Ciljane skupine projekta uključivale su također regionalne organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima diskriminacije i regionalne dionike na tržištu rada (Područne službe HZZ-a, ogranci Hrvatske gospodarske komore, regionalna i lokalna sindikalna udruženja, regionalna udruženja poslodavaca i obrtnika, itd.).

Projekt se sastojao od 3 grupe aktivnosti:

1.Jačanje dionika tržišta rada za djelotvornije uključivanje i provedbu antidiskriminacijskih načela

Prva komponenta uključivala je uspostavu mreže antidiskriminacijskih kontakt točaka na regionalnoj razini. Za tu je svrhu raspisan Javni poziv temeljem kojeg je odabrano pet nevladinih organizacija koje su postale regionalne antidiskriminacijske kontakt točke pučkog pravobranitelja i koje su regionalnim dionicima tržišta rada predstavljene putem okruglih stolova. U okviru projekta su predstavnici/e antidiskriminacijskih kontakt točaka educirani kao treneri za antidiskriminacijska pitanja, s posebnim naglaskom na suzbijanje diskriminacije na tržištu rada.

2.Savjetovanje poslodavaca u području antidiskriminacije i raznolikosti

U okviru druge komponente, nakon ispitivanja postojećeg stanja, odabranim poslodavcima bila je pružena potpora u razvoju prilagođenih antidiskriminacijskih alata u okviru njihovih praksi upravljanja ljudskim potencijalima te su održane edukacije o pitanjima antidiskriminacije i raznolikosti. U ovim su aktivnostima sudjelovali i treneri osposobljeni u okviru prve komponente. Isto tako, izrađena je brošura u kojoj su predstavljene dobre prakse poticanja jednakosti i raznolikosti među hrvatskim poslodavcima.

3. Antidiskriminacijska kampanja na nacionalnoj razini

Antidiskriminacijska kampanja uključivala je različite aktivnosti usmjerene dijelom prema poslodavcima, a dijelom prema cjelokupnoj javnosti -pripremu i distribuciju promidžbenih materijala putem različitih komunikacijskih kanala, promidžbu putem medija, te obilježavanje Dana antidiskriminacije i raznolikosti. Taj je dan obilježen predstavljanjem ostvarenih rezultata projekta, održavanjem okruglog stola i filmskom projekcijom u okviru Human Rights Film Festivala u Zagrebu.