Ljudska prava starijih osoba bila su središnja tema razgovora institucija za zaštitu ljudskih prava iz Europe i Azije, predstavnika Ujedinjenih naroda i nevladinih organizacija koji su se od 19. do 21. rujna 2017. okupili u Seulu, na Drugoj konferenciji Azijsko europskog sastanka (ASEM), u organizaciji Komisije za ljudska prava Južne Koreje.

„Stariji u Hrvatskoj često žive u izoliranim područjima, bez odgovarajućih socijalnih usluga – u siromaštvu, isključeni iz društva. Njihova prava zagovaramo kroz rad na pojedinačnim pritužbama, ali i utjecanjem na javne politike, podizanjem svijesti o ljudskim pravima te suradnjom na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini“, rekla je pučka pravobraniteljica Lora Vidović. Govoreći o stanju ljudskih prava starijih u Hrvatskoj i njihovoj diskriminaciji, sudionicima je predstavila i primjere pozitivnih promjena, poput uvrštavanja ove skupine kao ranjive u Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ili činjenicu da je predviđeno uvođenje statusa njegovatelja za osobe koje se brinu za starije članove svoje obitelji.

Tijekom boravka u Seulu, pučka pravobraniteljice sudjelovala je i na sastanku radne skupine Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), gdje je predstavila projekt o pravima starijih u dugotrajnoj institucionalnoj skrbi. Projekt Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), kojom pravobraniteljica predsjeda, provodio se u šest europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska. „Bio je izazov identificirati prava starijih u dugotrajnoj institucionalnoj skrbi, jer su prisutna u više međunarodnih dokumenata, a nisu ni sveobuhvatna. Zato je potrebno donijeti konvenciju o pravima starijih“, zaključila je pravobraniteljica.

Više o konferenciji možete doznati ovdje, a o projektu ENNHRI-ja ovdje.

 

Južna Koreja ASEM rujan 2017

Južna Koreja ASEM rujan 2017 2