Suradnja s Pravosudnom akademijom prilikom provedbe radionica za pravosudne dužnosnike i službenike u pravosudnim tijelima nastavak je edukacijskih aktivnosti institucije pučke pravobraniteljice vezanih za primjenu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je stupio na snagu u travnju prošle godine.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, zajedno sa sutkinjom Vrhovnog suda RH Gorankom Barać – Ručević i zamjenicom ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Natašom Đurović, a u organizaciji Pravosudne akademije, 4. i 21. travnja 2023. godine sudjelovala je u provedbi radionica u Varaždinu i Rijeci o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ili kako se u javnosti često navodi, zaštiti zviždača, namijenjene pravosudnim dužnosnicima i službenicima u pravosudnim tijelima, odnosno sucima, sudskim savjetnicima te dužnosnicima i službenicima u državnim odvjetništvima.

Zamjenica Kesonja pojasnila je cilj donošenja Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (ZZPN), razlike između starog ZZPN-a koji je stupio na snagu 1. srpnja 2019. godine i onoga koji je na snazi od 23. travnja 2022. godine, promjene u zakonskom okviru zaštite prijavitelja nepravilnosti, prava i obveze prijavitelja nepravilnosti, poslodavaca, povjerljivih osoba i njihovih zamjenika te kanale prijavljivanja nepravilnosti.

Sudionicima radionica zamjenica Kesonja objasnila je i mogućnost podnošenja prijave nepravilnosti pučkoj pravobraniteljici, kao tijelu nadležnom za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti te način postupanja pravobraniteljske institucije po prijavi nepravilnosti. Također, upoznala ih je i s mogućnošću i uvjetima javnog razotkrivanja nepravilnosti kao i s izazovima s kojima se prijavitelji nepravilnosti susreću u praksi.

Osim postupanja institucije pučke pravobraniteljice, na radionici je pojašnjeno i postupanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske po prijavljenim nepravilnostima, mogućnosti sudske zaštite prijavitelja, međunarodni standardi zaštite prijavitelja nepravilnosti uz primjere sudske prakse nacionalnih sudova kao i Europskog suda za ljudska prava, a tema prijavljivanja nepravilnosti polaznicima je dodatno približena i kroz primjere nekih od poznatih inozemnih zviždača.

Nakon teoretskog, održan je i praktični dio radionice u sklopu kojeg su sudionici imali priliku dobiti uvid u primjere postupanja po konkretnim slučajevima prijava nepravilnosti. Na kraju edukacije sudionici su odgovorili i na kviz pitanja radi provjere znanja stečenih tijekom edukacije.

Inače, ove radionice dio su niza edukacijskih aktivnosti koje institucija pučke pravobraniteljice provodi od stupanja novog ZZPN-a na snagu u travnju 2022. godine.

Tijekom 2022. organizirali smo edukacije o zaštiti prijavitelja nepravilnosti namijenjene povjerljivim osobama i njihovim zamjenicima, i to u Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku, s ciljem boljeg razumijevanja njihovih prava i obveza u provedbi postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Surađujući s Hrvatskom odvjetničkom komorom, sudjelovali smo i u pripremi edukacijskih materijala za odvjetnike kao i u nizu drugih edukacija za poslodavce, prijavitelje nepravilnosti i druge dionike radi upoznavanja sa zakonskim okvirom zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Nakon radionica u Varaždinu i Rijeci, 19. svibnja 2023. godine održat će se i edukacija u Splitu, a više o najvažnijim informacijama za prijavitelje nepravilnosti i povjerljive osobe možete saznati ovdje.