Ministarstvo zdravstva pristupilo je izradi izmjena i dopuna Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja čije unapređenje pučka pravobraniteljica kontinuirano preporučuje još od 2014. godine.

Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je zračenje elektromagnetskih polja kao moguće kancerogeno za ljude (kategorija 2B), dok su Europska unija i Vijeće Europe svojim rezolucijama zauzeli stajalište da je prilikom njihovog korištenja potrebno primjenjivati načela predostrožnosti, dovoljnosti i uključenosti. Primjena ovih načela treba osigurati poboljšanje postojećih mehanizama zaštite zdravlja ljudi.

Pravobraniteljica je podržala dio novosti u predloženim izmjenama, među ostalim obvezu korisnika izvora elektromagnetskih polja da izvrši dodatna mjerenja i dostavi te rezultate zainteresiranoj javnosti i Ministarstvu, kao i propisivanje vremenskog ograničenja za prva mjerenja od puštanja stanice u rad. Za poboljšanje zaštite zdravlja ljudi bilo bi potrebno dodatno ograničiti taj rok na maksimalno do 30 dana. Među ostalim prijedlozima pravobraniteljice je i uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti, određivanje minimalne udaljenosti, ali i visine baznih stanica u odnosu na ostale zgrade, posebice stambene i obrazovne, kako bi se jakost elektromagnetskih polja mogla odrediti i ovisno o tome.

Očekuje se da će Ministarstvo polovicom veljače objaviti izvješće o provedenom savjetovanju u kojem će izvijestiti koje je prijedloge prihvatilo, a koje odbilo i zašto. Pučka pravobraniteljica kontinuirano preporučuje izradu novog Pravilnika još od svog izvješća za 2014. godinu, a u posljednja dva, za 2016 i 2017. godinu, dodatno je preporučila jaču suradnju Ministarstva zdravstva s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, kao i objavu popisa izvora elektromagnetskih polja.

Cjelovito mišljenje možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

Mišljenje MZ