Pučka pravobraniteljica već duže vrijeme ukazuje da je za uspostavu učinkovitog sustava za suzbijanje diskriminacije nužno informiranje različitih dionika o zakonodavnom i institucionalnom okviru za zaštitu od diskriminacije, kao i podizanje razine svijesti o pojavama diskriminacije te izgradnja senzibiliteta za prepoznavanje situacija i slučajeva diskriminacije. S obzirom da su službenici te općenito zaposlenici javnopravnih tijela jedni od ključnih aktera za primjenu Zakona o suzbijanju diskriminacije, iznimno je važno i korisno da je putem Državne škole za javnu upravu s početkom od ove godine uvedena sustavna edukacija putem programa „Provedba Zakona o suzbijanju diskriminacije“, pri čemu će se edukacije održavati u Zagrebu, ali i diljem Hrvatske.

Sa zadovoljstvom stoga obavještavamo da je u srijedu 21. svibnja u Državnoj školi za javnu upravu održana prva u nizu edukacija u sklopu programa „Provedba Zakona o suzbijanju diskriminacije. Polaznici programa upoznati su sa zakonskim konceptom diskriminacije te institucionalnim okvirom za njeno suzbijanje. Kroz predavanja i praktične vježbe polaznicima su predstavljeni ključni koncepti anti-diskriminacije, a upoznati su i s razvojem hrvatskog anti-diskriminacijskog zakonodavnog okvira te s ulogom institucije pučkog pravobranitelja u području suzbijanja diskriminacije. Na taj su način senzibilizirani i za prepoznavanje diskriminacije. Kroz praktične su vježbe educirani o ulogama institucija iz kojih dolaze kao i o mogućnostima njihova postupanja u slučaju diskriminacije.

Predavači na edukaciji bile su predstavnice Ureda pučke pravobraniteljice te Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.