Gradovi i općine važan su dio okvira suzbijanja diskriminacije jer su najbliži građanima, istaknula je zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter, otvarajući 4. lipnja 2018. dvodnevnu radionicu za predstavnike civilnog društva i gradskih uprava iz Varaždina, Rijeke, Siska, Samobora, Knina, Kaštela i Zagreba. Cilj radionice je priprema sudionika za izradu lokalnih strategija/aktivnosti za suzbijanje diskriminacije.

Iznimno je bitno da su službenici i namještenici upoznati s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, kako svojim postupanjem ne bi diskriminirali, ali i kako bi djelovali preventivno, naglasila je zamjenica Šimonović Einwalter. Također je upoznala sudionike s normativnim okvirom suzbijanja diskriminacije u Hrvatskoj te radom Ureda pučke pravobraniteljice, kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije.

Radionicu su organizirali Kuća ljudskih prava Zagreb, Inicijative mladih za ljudska prava i Europske antirasističke mreže, u sklopu projekta Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje diskriminacije. Cilj projekta je unapređenje mehanizama zaštite od diskriminacije i rasizma na lokalnoj razini, kroz suradnju gradova i organizacija civilnog društva, kao i razvoj aktivnosti usmjerenih na promociju tolerancije i uključivosti.

rsz network 0957