Naglasivši da je diskriminacija osoba starije životne dobi rastući problem u Europi uslijed starenja stanovništva, zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter otvorila je međunarodni seminar „Suzbijanje age-izma i dobne diskriminacije starijih osoba“ („Tackling ageism and age discrimination against older people“), održan u Berlinu 27. i 28. lipnja u zajedničkoj organizaciji Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) i AGE Platforme Europe, mreže nevladinih organizacija koje se bave problematikom prava i diskriminacije osoba starije životne dobi.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Šimonović Einwalter istaknula je važnost borbe protiv diskriminacije starijih, koja je sve više izražena u području rada i zapošljavanja, ali i brojnim drugim područjima života, pri čemu je zabrinjavajuće što se dobna diskriminacija u društvu doživljava kao manje ozbiljan problem u usporedbi s nekim drugim vidovima diskriminacije. Napomenula je i da neutemeljene negativne percepcije o sposobnostima starijih često predstavljaju prepreku njihovom sudjelovanju u društvenom životu.

– Iako europski zakonodavni okvir garantira jednakost svih pred zakonom te zabranjuje dobnu diskriminaciju na području rada i zapošljavanja, zabrinjava podatak da većina građana smatra starosnu dob od 55 godina ili više najvećom preprekom pri traženju zaposlenja, rekla je Šimonović Einwalter, dodavši da je iznimno važno nastaviti rad na usvajanju tzv. ‘Horizontalne direktive’, koja bi proširila zaštitu od dobne diskriminacije u pravu EU i na područja socijalne sigurnosti, obrazovanja, zdravstva, stanovanja te pristupa dobrima i uslugama.

Nazočnima su se obratili i Maciej Kucharczyk iz AGE Platforme Europe te Barbara Wurster, iz njemačkog Ministarstva obitelji, naglašavajući da je u suzbijanju ovog vida diskriminacije te osiguranju sudjelovanja starijih u društvenom, kulturnom, političkom i javnom životu potreban daljnji angažman svih sudionika. Briga i njega starijih te njihov adekvatan smještaj samo su dio aktivnosti koje treba poduzimati, napori se trebaju usmjeriti i na produženje aktivnog i samostalnog života svih građana, zaključila je Wurster.

Szabolcs Schmidt iz Europske komisije (EK) podržao je inicijativu jačanja suradnje između tijela za jednakost i nevladinih organizacija u aktivnostima na suzbijanju diskriminacije starijih, rekavši kako EK kroz svoje institucije, ali i programe financiranja pomaže rad na podizanju javne svijesti, ali da također prepoznaje daljnju potrebu uređenja zakonskog okvira te protezanje zaštite od dobne diskriminacije na područja socijalne zaštite, obrazovanja te pristupa dobrima i uslugama.

Tena Šimonović Einwalter također je u prvom panelu predstavila Equinet kao mrežu 49 nacionalnih tijela za jednakost iz 36 europskih država, ovlaštenih za suzbijanje diskriminacije, koja svojim održavanjem i razvojem želi omogućiti nacionalnim tijelima za suzbijanje diskriminacije da ostvare svoj puni potencijal, pri čemu je suradnja s nevladinim sektorom posebno važna. Jedan od glavnih prioriteta u ovogodišnjoj strategiji Equineta, istaknula je, upravo je dobna diskriminacija starijih osoba.

Osim diskriminacije na području rada, na seminaru se raspravljalo i o pristupu financijskim uslugama i osiguranju, jer starije osobe sve češće ne uspijevaju ostvariti svoja prava zbog digitalizacije ovog tipa usluga, ali i zbog strukture ponuđenih paketa ograničenih maksimalnom dobi. Siromaštvo i marginalizacija starijih otežavaju uživanje stečenih prava te je potrebno izravno djelovanje na terenu kako bi se pružile adekvatne informacije i osigurala mogućnost aktivnog života i sudjelovanje u životu zajednice, pri čemu je potrebno osvijestiti da starije osobe pridonose zajednici ne samo za vrijeme radnog vijeka, već i u mirovini.

Seminar na kojem je sudjelovalo je preko sedamdeset predstavnika europskih tijela za jednakost i organizacija civilnog društva, zaključen je najavom nastavka suradnje i rada na ovoj temi te promoviranjem ideje jednakosti starijih osoba kroz europske i nacionalne aktivnosti sudionika.