Zamjenica pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić sudjelovala je na Konferenciji o ulozi nacionalnih institucija za ljudska prava u provedbi praćenja ciljeva održivog razvoja, održanoj 26. i 27. lipnja u Sharm El-Sheikhu u Egiptu, u organizaciji Arapske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ANNHRI) i Odbora za ljudska prava egipatskog Parlamenta.

Predstavljajući Ured pučke pravobraniteljice kao člana Biroa Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Lidija Lukina Kezić vodila je panel diskusiju o potrebi jačanja suradnje, naročito s civilnim sektorom, u provedbi ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030. Pritom je istaknula suradnju Ureda s udrugama civilnog društva u Hrvatskoj, putem Savjeta pučke pravobraniteljice, kao i mreže anti-diskriminacijskih kontakt točaka vezano uz zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije.

U ime ANNHRI-ja na panelu je sudjelovao Geffar Al Ali, pravni savjetnik koji je naglasio važnost povezanosti institucija za ljudska prava u arapskom svijetu, kako bi međusobnom razmjenom praksi olakšali rad u provođenju ciljeva održivog razvoja i nadziranju njihove provedbe, a član Nacionalnog vijeća za ljudska prava Egipta Mohsen Awad prikazao je okvirni plan strategije za vlade i civilna društva u provođenju ciljeva iz Agende 2030. Zaključeno je da provedbu Agende treba pratiti, poštujući pritom specifičnosti pojedinih država, u krajnjem zajedničkom cilju omogućavanja dostojanstvenog života svakom pojedincu bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Deklaracija o ulozi nacionalnih institucija za ljudska prava u provedbi Programa održivog razvoja do 2030, prihvaćena u Meridi 2015., obvezuje nacionalne institucije da podrže integriranu provedbu Agende 2030.  U tom smislu, poziva nacionalne institucije za ljudska prava da prate napredak u njenoj provedbi na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, oslanjajući se na postojeći međunarodni i regionalni sustav izvještavanja i praćenja ljudskih prava, da pruže podršku u oblikovanju nacionalnih indikatora i sustava za prikupljanje podataka kao i da promiču transparentne procese sudjelovanja i savjetovanja prilikom razvoja nacionalnih strategija za postizanje ciljeva održivog razvoja kroz suradnju s civilnim društvom i najranjivijim članovima društva. Posebno je ovo važno istaknuti s obzirom da će Hrvatska u srpnju 2019. na zasjedanju Političkog foruma o održivom razvoju na visokoj razini – HLPF, pod okriljem Gospodarskog i socijalnog vijeća – ECOSOC-a u New Yorku, predstaviti Dobrovoljni nacionalni pregled o napretku u provedbi ciljeva UN-ovog Programa održivog razvoja do 2030.

U radu konferencije su sudjelovali i predstavnici OHCHR-a i UNDP-a, a više informacija o ciljevima održivog razvoja kao i dinamici provedbe Agende 2030 može se pronaći na poveznici: https://sustainabledevelopment.un.org.