Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, polaznici izbornog predmeta Europsko antidiskriminacijsko pravo, imali su prilike pobliže se upoznati s ulogom i radom institucije pučkog pravobranitelja u suzbijanju diskriminacije i promicanju jednakosti, na predavanju koje im je u utorak 5. travnja 2016. održala zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter.

Uz pojašnjenje institucionalne strukture borbe protiv diskriminacije u RH i uloge koju pri tome ima pučka pravobraniteljica, kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije, zamjenica Šimonović Einwalter dala je i ocjenu stanja u pogledu primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u praksi, a posebno je istaknula i značaj preventivnog djelovanja.

Zbog interesa studenata posebno vrijeme odvojila je za primjere iz prakse Ureda pučke pravobraniteljice iz rada po pritužbama građana. Tako su detaljnije doznali o brojnim preprekama u borbi protiv diskriminacije, njezinim raznim pojavnim oblicima te specifičnostima pojedinih osnova – primjerice, o problemima s kojima se najčešće suočavaju osobe mlađe i starije dobi, ireligiozne osobe i udruge, vjernici većinske i manjinskih vjera te pripadnici nacionalnih manjina, posebice srpske i romske te migranti.

Tijekom predavanja zamjenica pravobraniteljice je istaknula i problem neprijavljivanja diskriminacije, koji je prisutan i u ostalim državama članicama EU, najčešće zbog njezinog neprepoznavanja te straha od osvete ili dugotrajnosti troškova sudskog postupka. Studente je informirala i o koracima koje Ured poduzima kako bi educirao javnost o diskriminaciji i potaknuo građane na njezino prijavljivanje, pri čemu je kao uspješan primjer istaknula rad Antidiskriminacijske telefonske linije Ureda, jedine specijalizirane linije za ovaj problem u RH, koja je pokrenuta u srpnju 2014. godine.