Novi informator organizirao je 9. lipnja 2022. e-seminar o novinama u području zaštite prijavitelja nepravilnosti tzv. zviždača, koje je donio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, na snazi 23. travnja 2022..

U sklopu seminara, zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja predstavila je promjene u zakonskom okviru, pravima i obvezama poslodavaca, povjerljivih osoba i prijavitelja nepravilnosti te način podnošenja prijave nepravilnosti pučkoj pravobraniteljici kao tijelu nadležnom za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, osvrnuvši se i na izazove s kojima se prijavitelji susreću u praksi.

Osim pojašnjavanja osnovnih promjena u zakonskoj regulaciji zaštite prijavitelja nepravilnosti, zamjenica Kesonja dodatno je pojasnila područje primjene novog zakona, detaljnije definiranje nepravilnosti i načina podnošenja prijava, proširenje kruga osoba koje mogu biti prijavitelji nepravilnosti, mogućnost odabira unutarnjeg ili vanjskog kanala prijavljivanja, zatim proširenje nadležnosti sudova za pružanje sudske zaštite prijavitelja nepravilnosti, detaljnije uređenje zabrane osvete, kao i izuzimanje prijavitelja nepravilnosti od odgovornosti za otkrivanje informacija koje su predmetom prijave nepravilnosti.

Vezano za sam postupak prijavljivanja nepravilnosti i raspoložive kanale, zamjenica Kesonja predstavila je regulaciju uređenja unutarnjeg kanala prijavljivanja, opisala je proces unutarnjeg prijavljivanja putem povjerljive osobe te istaknula ulogu institucije pučke pravobraniteljice kao tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, koja ujedno prati primjenu zakona i u postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Polaznicima seminara je pojašnjen i postupak vanjskog prijavljivanja nepravilnosti kao i  institut javnog razotkrivanja te uvjeti zaštite prijavitelja u slučaju njegovog korištenja.

Zamjenica pravobraniteljice osvrnula se i na mjere potpore namijenjene prijaviteljima nepravilnosti koji, osim na zaštitu identiteta i povjerljivost podataka iz prijave, imaju pravo i na sudsku zaštitu, naknadu štete, emocionalnu podršku, primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć, a može im biti odobrena i besplatna sekundarna pravna pomoć.

Najvažnije informacije o novom Zakonu, namijenjene prvenstveno prijaviteljima nepravilnosti i povjerljivim osobama, možete saznati ovdje.