Čak 61 posto građana ne bi prijavilo diskriminaciju da ju doživi, a više od polovice i ne zna da postoji Zakon o suzbijanju diskriminacije. U isto vrijeme, analiza sudskih postupaka pokazala je da je čest uzrok odbijajućih sudskih postupaka neisticanje diskriminacijske osnove ili isticanje one koja nije zakonski propisana. Sve navedeno pokazuje veliku potrebu za edukacijom šire, ali i stručne javnosti o diskriminaciji i mehanizmima zaštite od nejednakog postupanja.

S tim ciljem, zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter održala je 4. i 5. listopada 2016. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu edukaciju za državne odvjetnike, koji čine važnu kariku u provođenju Zakona o suzbijanju diskriminacije.

U skladu s ulogom Ureda pučke pravobraniteljice kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije, tijekom radionice upoznala ih je s aktivnostima Ureda u borbi protiv diskriminacije. Tako im je predstavila rezultate istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i njezinim pojavnim oblicima iz 2012. godine, provedene promotivne kampanje te detalje analize sudske prakse u Hrvatskoj u prekršajnim, kaznenim i građanskim postupcima iz područja diskriminacije.

Zamjenica Šimonović Einwalter sudionicima je naglasila kako je u odnosu na 2014., prošle godine smanjen broj kaznenih postupaka (2014. ih je bilo 19, a 2015. ukupno 12) te povećan broj slučajeva pozivanja na nasilje i mržnju (ponajviše na društvenim mrežama i internetskim portalima te tijekom javnih okupljanja) i prekršajnih postupaka. Analiza pokazuje i kako počinitelji često ponavljaju prekršaje, upozorila je, što se može povezati s činjenicom da im se često izriču kazne ispod zakonskom minimuma, zbog čega je upitno ostvarenje preventivne svrhe ovakvog sankcioniranja.

Radionica, druga po redu, održana je u sklopu projekta Mind the Gap – Mjerenje nejednakosti u Hrvatskoj.