U svjetlu izbora za Europski parlament u svibnju ove godine, u ponedjeljak 13.05.2019. u Bruxellesu je održan Radni forum o primjeni UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Riječ je o jednom od najznačajnijih susreta dionika iz Europske unije i zemalja članica koji aktivno djeluju na provedbi i praćenju primjene Konvencije, a naglasak je bio na političkoj i društvenoj participaciji osoba s invaliditetom. O ulozi tijela za jednakost u strateškoj litigaciji za prava osoba s invaliditetom, govorila je i Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice i predsjednica Europske mreže tijela za jednakost (Equinet).

Jedinstven položaj u zaštiti i promicanju jednakosti za sve osobe, čini tijela za jednakost logičnim izborom pri uspostavi nezavisnih mehanizama za praćenje provedbe Konvencije na nacionalnoj razini, rekla je zamjenica Šimonović Einwalter. Tijekom 2017. čak 17 članova Equineta imenovano je nacionalnim mehanizmom za provedbu, zaštitu i nadzor provedbe Konvencije, a njihove dužnosti uključuju podizanje svjesnosti o pravima iz Konvencije, rad na pritužbama te davanje preporuka. Tena Šimonović Einwalter objasnila je da tijela za jednakost u svom radu redovito surađuju sa organizacijama civilnog društva, te da se bave razvojem nacionalne i europske legislative koja osigurava zaštitu svih osoba s invaliditetom od diskriminacije na svim područjima života. Pritom se posebno vodi računa o problematici propuštanja razumne prilagodbe te o intersekcionalnoj i višestrukoj diskriminaciji koja pogađa osobe koje su istodobno pripadnici i drugih zaštićenih skupina poput djece, starijih, LGBTI skupina, etničkih ili nacionalnih manjina ili migranata.

Uz zamjenicu pravobraniteljice Tenu Šimonović Einwalter, prisutnima su se obratili predstavnici Visokog povjerenika za ljudska prava UN-a, Europskog foruma osoba s invaliditetom, kao i predstavnici Vijeća Europe, Europskog ombudsmana te Europske komisije, a osim o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u aktivan politički i društveni život, bilo je riječi i o pravu na pristup obrazovanju, kao i mehanizmima provedbe Konvencije.

Radni forum organizira Europska komisija i održava se od 2010. godine sa svrhom osiguravanja redovite primjene odredaba Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. U Hrvatskoj provedbu Konvencije i ostvarivanja prava osoba s invaliditetom prati pravobraniteljica za osobe s invaliditetom kao nadležna institucija, dok pučka pravobraniteljica kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije u svom izvješću redovito upozorava i na diskriminaciju osoba s invaliditetom, a oba tijela članovi su Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Konvencija o pravima osoba s invaliditetom stupila je na snagu 2008. godine te je prvi obvezujući međunarodni instrument za ljudska prava koji se odnosi na invaliditet. Svrha joj je promicanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom te promicanje poštivanja njihovog urođenog dostojanstva.