Zamjenica pučke pravobraniteljice i predsjedavajuća Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) Tena Šimonović Einwalter održala je 14. studenoga 2017. za Radnu skupinu za socijalna pitanja (Social Questions Working Party) pri Vijeću Europske unije prezentaciju na temu intersekcionalnosti. Radi se o pojmu koji dolazi iz SAD-a, a omogućava praćenje te borbu protiv ovog specifičnog podoblika višestruke diskriminacije, do kojeg dolazi u slučajevima kada istovremeno dolazi do diskriminacije po više od jedne osnove (primjerice, žena muslimanske vjeroispovijedi ili mladih pripadnika nacionalnih manjina). Višestruka diskriminacija nije zastupljena u EU direktivama, već je samo spomenuta u preambulama. Ipak, ušla je u zakonodavstva nekih država, pa i u Zakon o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj.

Tijekom izlaganja, zamjenica Šimonović Einwalter predložila je da se odredbe o višestrukoj diskriminaciji i intersekcionalnosti uključe u zakone na razini EU i transponiraju na nacionalnim razinama, te da se preispita postojeće zakonodavstvo s područja suzbijanje diskriminacije s ciljem osiguranja koherentne i sveobuhvatne zaštite.

Više o intersekcionalnosti možete pronaći u publikaciji (na engleskom jeziku) ovdje.