Pozdravljajući izradu nacrta prijedloga Zakona o vodnim uslugama, pučka pravobraniteljica je u procesu javnog savjetovanja o tom zakonu predložila i kako ga unaprijediti da u što većoj mjeri jamči pravo na vodu, koje nije samostalno ustavno pravo, ali je zbog važnosti vode neodvojivo od svih prava koja svakom pojedincu jamče zdrav i dostojanstven život.

Ljudsko pravo na vodu podrazumijeva da svatko treba imati osigurane dovoljne količine sigurne, prihvatljive, fizički i financijski dostupne vode za osobne potrebe i za potrebe kućanstva. Tek nakon zadovoljenja osobnih potreba, vodni resursi mogu biti na raspolaganju za alokaciju u druge svrhe.

Stoga je pučka pravobraniteljica predložila Ministarstvu zaštite okoliša i energetike da u načelima zakona izričito navede da se vodne usluge ne obavljaju radi stjecanja dobiti, kao i da odredbe o ograničenju ili obustavi isporuke vodnih usluga precizira i pojasni na koga se točno odnose. Preciznim propisivanjem ovih odredbi potrebno je i osigurati da se isporuka vode ni u kom slučaju ne obustavi osobama koje ostvaruju pravo iz socijalne skrbi, obiteljima s malodobnom djecom, osobama s invaliditetom, ali i nekim ustanovama, primjerice, zdravstvenim i obrazovnim, domovima umirovljenika ili zatvorima.

Pučka pravobraniteljica između ostalog je pozdravila definiciju modela naplate vodnih usluga u kojoj se vodilo računa o socijalno ugroženim građanima, te je propisan i način izračuna socijalne cijene vodne usluge i za fiksni i za varijabilni dio, a koji ne smije prijeći 60 posto redovne cijene. No, pri definiciji konačnog modela naplate svakako je potrebno voditi računa da građani ne budu opterećeni troškovima koje nisu skrivili, poput onih koji se stvaraju gubicima vodoopskrbnih sustava. U 2017. godini gubici vodoopskrbnih sustava prosječno su iznosili su 49 posto za cijelu Hrvatsku, a u pojedinim županijama, poput Ličko-senjske i Zadarske, bili su veći od 70 posto. Također, pozdravila je i propisivanje obavljanja javne vodoopskrbe autocisternom, predloživši pritom da se precizno propiše i količina vode za isporuku, kao i periodičnost.

Cjelovito mišljenje možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

Mišljenje – Nacrt Prijedloga Zakona o vodnim uslugama