Gotovo 30 ombudsmana, nacionalnih institucija za ljudska prava i tijela za jednakost iz Europe usvojilo je Zagrebačku deklaraciju, na zatvaranju konferencije koju je pučka pravobraniteljica Lora Vidović organizirala povodom obilježavanja 25 godina od donošenja Zakona o pučkom pravobranitelju.

Konferencija “Zaštita ljudskih prava i jačanje demokracije u Europi” održana je 11. i 12. svibnja 2017. u Zagrebu, kao prilika za raspravu o najaktualnijim temama iz područja ljudskih prava i diskriminacije u Europi – suzbijanju terorizma, slobodi izražavanja i zajedničkom životu.

Zagrebačka deklaracija opisuje postojeću situaciju u Europi, naglašavajući važnost ljudskih prava i jednakosti, kao vrijednosti na kojima je Europa nastala, kao i ulogu potpisnika Deklaracije u jačanju demokracije i vladavine prava.

Potpisnici Deklaracijom potvrđuju čvrstu predanost zaštiti i promicanju ljudskih prava i jednakosti, kao i borbi protiv svih oblika diskriminacije, ali i suradnji s dionicima na svim razinama.

Zagrebačku Deklaraciju podržali su Međunarodni institut ombudsmana (IOI), Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) i Europska mreža tijela za jednakost (EQUINET).

Tekst Deklaracije možete pronaći u privitku.

Zagrebačka deklaracija