Nacionalni preventivni mehanizmi (NPM) iz 13 zemalja okupili se u Zagrebu 29. i 30. studenog 2016. na redovitoj konferenciji Mreže NPM-a jugoistočne Europe.

Konferencija je bila posvećena obilježavanju deset godina Fakultativnog protokola uz UN Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a teme rasprava tijekom dva dana uključivale su i primjenu revidiranih tzv. Mandelinih pravila, praćenje provedbe preporuka te ulogu NPM-ova u zaštiti prava izbjeglica i migranata.

Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici Vijeća Europe, OSCE/ODIHR-a te UN-ovog Pododbora za prevenciju mučenja (SPT). Konferenciju je organizirao Ured pučke pravobraniteljice, uz podršku Instituta Ludwig Boltzmann, Vijeća Europe i švicarskog Federalnog odjela za vanjske poslove (FDFA).

Nacionalni preventivni mehanizmi djeluju s ciljem sprječavanja mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. U Hrvatskoj je osnovan 2012. godine, u sklopu Ureda pučke pravobraniteljice.