Predstavnici više od 30 članica Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) okupili su se u Zagrebu 27. i 28. listopada 2016. na Općoj skupštini ENNHRI-ja, kojom od ožujka ove godine predsjeda pučka pravobraniteljica Lora Vidović.

Tijekom dvodnevnog susreta, članovi Mreže raspravljali su o aktualnim izazovima i kretanjima na području zaštite i promocije ljudskih prava, na europskoj i nacionalnim razinama, te o planovima za daljnje aktivnosti Mreže. Poseban dio okupljanja bio je posvećen ljudskim pravima u kontekstu borbe protiv terorizma.

Uz članove ENNHRI-ja, na događaju su sudjelovali i predstavnici Europske komisije, Vijeća Europe, EQUINET-a, Agencije EU za ljudska prava (FRA), UN-ovog Odbora za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD), OSCE-a, OHCHR-a, UNDP-a, GANHRI-ja, Amnesty Internationala, Međunarodnog vijeća pravnika (ICJ) i Zaklade Open Society.