Vijeće za ljudska prava je tijelo odgovorno za promicanje i zaštitu ljudskih prava diljem svijeta, rješavanje pojava kršenja ljudskih prava te davanje preporuka. Vijeće ima mandat za raspravljanje o svim pitanjima ljudskih prava koja zahtijevaju pozornost međunarodne zajednice. Vijeće za ljudska prava broji 47 država članica UN-a koje bira Opća skupština UN-a na razdoblje od 3 godine, a zasjeda u Ženevi.