Odbor Vijeća Europe o provedbi Konvencije o zaštiti nacionalnih manjina objavio je izvješće o Hrvatskoj usvojeno u studenom 2015., u kojem ističe da je pravni okvir dobar, ali da provala nacionalizma ugrožava manjinska prava.

“Općenito gledajući, val nacionalizma i političke radikalizacije negativno utječe na manjinska prava, posebno u područjima teško pogođenima sukobom”, ističe to savjetodavno tijelo VE-a sa sjedištem u Strasbourgu.

Odbor prigovara Hrvatskoj da je u javnim službama zaposleno premalo pripadnika manjina, da neke lokalne jedinice ne primjenjuju njihovo pravo na jezik i pismo te da je u medijima i političkom životu sve više govora mržnje.

“Javnom raspravom dominiraju predrasude i protumanjinska retorika, zbog čega se pojedinci ustručavaju tražiti svoja prava iz straha od negativnih posljedica”, navodi se u izvješću VE-a, međunarodne organizacije koja okuplja 47 europskih zemalja.

Odbor u zaključcima traži od vlade da se posveti manjinskim pravima kao sastavnom dijelu svojih nacionalnih i međunarodnih obveza, suprotstavi oživljavanju nacionalizma i posveti promoviranju otvorenosti i poštivanju različitosti u društvu.

Cijelo Izvješće, kao i odgovor Vlade RH na upućene preporuke, možete pronaći ovdje.

Autor: Hina/UPP