“Što svijet postaje bogatiji, to je više nejednakosti”. Nacionalne institucije za ljudska prava (NHRI) imaju istaknutu ulogu u jačanju dobre uprave i vladavine prava u svojim zemljama. One su važan most koji povezuje vlade, parlamente, pravosuđe i civilno društvo. U mnogim državama koje se trenutno nalaze u krizi – ili  su nedavno izašle iz sukoba – napori koje čine nacionalne institucije da se žrtvama kojima su povrijeđena ljudska prava omogući pravedna sudska zaštita i nadoknadi šteta, ključni su za uspostavu pomirenja“, rekao je Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Ra’ad AL HUSEIN, na 28. Općoj skupštini Međunarodnoga koordinacijskog odbora za nacionalne institucije za ljudska prava, održanoj u Ženevi od 11.-13. ožujka 2015.

Tijekom trodnevnoga zasjedanja održani su godišnji skupovi regionalnih udruženja nacionalnih institucija za Europu, Aziju i Pacifik, Afriku te Sjevernu i Južnu Ameriku, godišnja skupština Međunarodnoga koordinacijskog odbora te više tematskih rasprava i popratnih aktualnih događanja vezanih za stanje ljudskih prava u svijetu. Izdvajamo raspravu o ulozi NHRI u novoj razvojnoj agendi Post 2015, posebice u području ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, teme o  ljudskopravaškom pristupu u radu institucija pravobranitelja i provođenju ispitnih postupaka te o različitom ustrojstvu i mandatima NHRI u svijetu.

U raspravi o izvješću Međunarodnoga  koordinacijskog odbora u protekloj godini istaknuta je   povećana vidljivost i aktivno sudjelovanje u radu najviših tijela za ljudska prava UN-a nizom priloga i inicijativa podnesenih  Vijeću za ljudska prava kao i tijelima konvencija.

Primjerice, krajem rujna 2014. održan je prvi sastanak s Odborom za prava osoba s invaliditetom i Nacionalnim neovisnim mehanizmom za monitoring (IMM), sukladno čl. 33.2 Konvencije, i dogovoren način neposrednog sudjelovanja nacionalnih institucija u radu ovih tijela.

Drugi značajan uspjeh odnosi se na usvajanje 4. Rezolucije o nacionalnim institucijama za ljudska prava na 27. zasjedanju Vijeća za ljudska prava  UN-a koja jamči da nacionalne institucije i pojedinci koji surađuju s njima ne smiju biti izvrgnuti progonima te priznaje važnu ulogu nacionalnih institucija u prevenciji i rješavanju slučajeva represije.

Međunarodno koordinacijsko tijelo nacionalnih institucija podnijelo je Generalnome tajniku UN-a prilog o aktivnom sudjelovanju NHRI u definiranju razvojnih ciljeva u okviru Post 2015 razvojne agende te posebice u njenoj provedbi nakon usvajanja.

Ostvarena je i uspješna suradnja i iskorak ka partnerskim institucijama i organizacijama civilnoga društva.

Na skupu je potpisan memorandum o suradnji između Međunarodnoga koordinacijskog odbora i Međunarodnoga instituta ombudsmana (I.O.I.) u zajedničkom radu na jačanju i uspostavi  čvrstih i djelotvornih institucija za zaštitu i promicanje ljudskih prava.