Starije osobe uskoro bi trebale biti snažnije zaštićene od obiteljskog nasilja. Naime, po prvi puta će u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji za njih biti propisana posebna zaštita, a njihovo zanemarivanje, poput ostavljanja teže pokretne osobe same cijelog dana ili neredovito hranjenje, trebalo bi postati kažnjivo.

Dio je to promjena koje su na prijedlog pučke pravobraniteljice Lore Vidović uvrštene u Konačni prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

No, iako su ove promjene značajne, zaštita starijih osoba mogla bi biti još učinkovitija. Zato je pravobraniteljica početkom lipnja Ministarstvu pravosuđa ponovila argumente koje im je uputila u ranijoj fazi izrade Zakona.

Primjerice, potrebno je uvesti obvezu tijela socijalne skrbi da starijim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, žurno osiguraju socijalne usluge u njihovom domu, kako bi im se omogućilo da u njemu i ostanu. Ostaje nejasno i zašto je donja granica novčane kazne za prekršaj neprijavljivanja nasilja u obitelji (3 000 kuna) veća nego za počinjenje nasilja u obitelji (1 000 kuna).

Također, pojedine žrtve nisu uvijek spremne na sudski postupak kad se za pomoć ili savjet obraćaju instituciji ili udruzi, zato je potrebno propisati obvezu dobivanja njihovog pristanka na prijavu nasilja. Naime, ponekad im je u prvom trenutku potrebna samo psihološka i druga pomoć a, ovisno o slučaju, primarno ih može biti nužno i osnažiti za sudjelovanje u prekršajnom postupku. No, prema postojećem Zakonu, kao i prijedlogu novog, stručne osobe dužne su prijaviti nasilje i bez pristanka.

Čitavo mišljenje na prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, koje uključuje i komentare koji su prihvaćeni, a zatim i uneseni u Konačni prijedlog Zakona, možete pronaći u privitku.

Mišljenje na Prijedlog zakona o zaštiti osoba od nasilja u obitelji, ožujak 2017.