Ured pučke pravobraniteljice ugostio je trodnevnu radionicu „Istražujući uloge Nacionalnih institucija za ljudska prava u izgradnji mira“ koju je od 29. do 31. listopada organizirala Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), a na kojoj su sudjelovali predstavnici tih institucija iz ukupno 18 zemalja Europe i drugih dijelova svijeta, kao i 7 međunarodnih organizacija.

Cilj radionice bio je usmjeren na analiziranje ovlasti nacionalnih institucija za ljudska prava i povezivanje rada na zaštiti ljudskih prava i izgradnji mira, izmjenu iskustava iz prakse, otkrivanje učinkovitih načina doprinosa u procesu pomirbe te osmišljavanje inovativnih strategija za ostvarivanje još boljih rezultata u tom području.

Inače, radi se o nastavku lipanjskoga skupa na istu temu održanog u Bruxellesu kada je zaključeno kako bi europske nacionalne institucije za ljudska prava trebale više koristiti svoje potencijale u području posredovanja u rješavanju sukoba, pomirbi i transformaciji sukoba u konstruktivnu suradnju i izgradnju mira.