Ured pučke pravobraniteljice, kao jedina hrvatska nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava (NHRI) s A statusom, aktivno sudjeluje u međunarodnim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, što kontinuirano podržava Program ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

Univerzalni periodični izvještaj (UPR) jedan je od najnovijih instrumenata zaštite ljudskih prava koji obuhvaća sva ljudska prava. Prvi ciklus UPR-a za Republiku Hrvatsku počeo je 2010. godine kada je izrađen i predan prvi izvještaj NHRI-ja. Četiri godine kasnije, na red je došao i drugi ciklus izvještavanja, a kao rok za predaju novog izvješća NHRI-ja određen je 15. rujna 2014. godine.

S ciljem predstavljanja sveobuhvatnog stanja ljudskih prava u Hrvatskoj, provesti će se konzultacije s relevantnim dionicima, a to su: specijalizirani pravobraniteljski uredi, nevladine organizacije za ljudska prava (NGOi), sindikati i mediji. Zastupnici u Hrvatskome saboru bit će pozvani na radionicu sa stručnjakom iz Ureda visoke povjerenice za zaštitu ljudskih prava UN-a (OHCHR).

Slijedeći proceduru koju smo postavili u prvom ciklusu izvještavanja, Ured pučke pravobraniteljice koordinirati će nekoliko aktivnosti, uključujući i izradu NHRI izvještaja u suradnji s ostalim specijaliziranim pravobraniteljskim uredima u RH.

Stoga aktivnosti projekta uključuju:

  • Radionicu sa zastupnicima Hrvatskoga sabora (Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te drugih relevantnih odbora)
  • Sastanke i konzultacije s: posebnim pravobraniteljima oko izrade zajedničkog UPR izvješća, sastanke s organizacijama civilnoga društva koje se bave ljudskim pravima te sastanke s predstavnicima medija o UPR procesu
  • Prijevod UPR izvješća pravobranitelja (2014), te prethodno prijevod Godišnjeg izvješća pučke pravobraniteljice za 2013.