Zamjenik pučke pravobraniteljice Mario Krešić sudjelovao je 12. i 13. svibnja 2016. u Dublinu na konferenciji „Uloga Ombudsmana u razmatranju pritužbi zatvorenika“.

Na skupu se raspravljalo o empirijskim i bihevioralnim psihologijskim istraživanjima o zatvorenicima, uspostavi efektivnog sistema pritužbi te primjeni ljudskog faktora pri njihovom razmatranju.

Zamjenik Krešić predstavio je postupanje i rad Ureda pučke pravobraniteljice, s posebnim osvrtom na izbjegličku krizu koja je zahvatila Hrvatsku u 2015. godini.

Konferenciju su zajednički organizirali Ombudsman Irske i Udruženje ombudsmana Irske i Velike Britanije (OA).