Dijalog s nadležnim tijelima i redovito praćenje njihove provedbe

Preporuke Nacionalnih preventivnih mehanizama (NPM) i njihova implementacija najvažniji su segment sustava sprječavanja mučenja i drugih ponižavajućih i neljudskih postupanja. Zbog toga je i nužno da su utemeljene na konstruktivnom dijalogu s nadležnim tijelima vlasti, uz redovito praćenje njihove provedbe. Zaključci su to drugog online sastanka NPM Mreže Jugoistočne Europe „Praćenje preporuka za proceduralna jamstva tijekom policijskog zadržavanja te nadzor tijekom COVID-19 kao jedan od najvećih izazova u provođenju mandata“ održanog 7. prosinca u suorganizaciji hrvatskog NPM-a, kao predsjedavajućeg Mrežom, Asocijacije za prevenciju mučenja (APT), Boltzmann Instituta i Vijeća Europe.

COVID otežao situaciju na terenu

„Osim konstruktivnog dijaloga s nadležnim tijelima, NPM-u je važno osigurati i kapacitete za praćenje provedbe danih preporuka, a njihov nadzor mora biti strateški i u suradnji s drugim dionicima – nevladinim udrugama, medijima i svim ostalim partnerima u najširem smislu. Trenutna epidemija uzrokovala je i dodatne probleme kod praćenja proceduralnih jamstava, provođenja obilazaka i razgovora s osobama lišenim slobode uz pridržavanje epidemioloških mjera, no ovakvi su događaji prilika za razmjenu pozitivnih primjera koje eventualno možemo primijeniti i u vlastitom radu“, istaknula je pučka pravobraniteljica Lora Vidović otvarajući sastanak.

Realne, a ne idealistične preporuke

Preporuke koje NPM institucije daju prije svega moraju biti ostvarive i realne u odnosu na situaciju u cjelokupnom društvu, ali i mjerljive te vezane za prioritete, odnosno ostvarivanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ciljeva. Uz to, jedino redovitim praćenjem može se ocijeniti razina i učinkovitost njihove provedbe, dok se suradnja s međunarodnim tijelima pokazala ključnom za implementaciju u situacijama kada ih nadležna tijela ne provode na odgovarajući način ili u potpunosti ignoriraju.

Zajednički ciljevi

Na sastanku je zaključeno i da se implementacija preporuka može ostvariti kroz zakonske inicijative i prijedloge te da je važna edukacija na horizontalnoj razini kako bi policijski službenici koji rade na terenu bili upoznati s njima. „Hrvatski NPM do sada je inicirao nekoliko edukacija policijskih službenika kako bi ih upoznali s našim mandatom, ovlastima i ciljem djelovanja, kao i međunarodnim konvencijama poput UN-ove Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (OPCAT). Drago mi je da je postojao interes za njih, a kroz diskusiju o preporukama mogli smo čuti i mišljenja policajaca koji rade upravo s osobama lišenim slobode. Na taj način ujedno smo i bliže ostvarivanju zajedničkog cilja – učinkovitom obavljanju poslova policijskih službenika i zaštiti prava osoba lišenih slobode“,  poručila je Maja Kević, zamjenica pučke pravobraniteljice na čelu Službe za osobe lišene slobode i Nacionalni preventivni mehanizam, osvrnuvši se na zaključke radionice.