Zamjenica pučke pravobraniteljice Maja Kević i savjetnica Anica Tomšić Stojkovska sudjelovale su na radnom sastanku Mreže Nacionalnih preventivnih mehanizama (NPM) Jugoistočne Europe koji se 11. i 12. lipnja održao u Skoplju u organizaciji makedonskog NPM-a, koji ove godine ujedno i predsjedava Mrežom.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici 12 Nacionalnih preventivnih mehanizama, a glavna tema skupa bila je prevencija kažnjavanja osoba koje institucijama NPM-a dostavljaju informacije, u skladu s UN-ovom Konvencijom protiv mučenja drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Tom prigodom zamjenica Kević predstavila je dosadašnji rad hrvatskog NPM-a, koji u našoj zemlji djeluje u sklopu institucije Pučkog pravobranitelja, te upoznala članove NPM Mreže o pripremi nove Metodologije rada koja će obuhvatiti preventivni i reaktivni pristup u slučaju kažnjavanja.

Na kraju sastanka usvojeni su zaključci i preporuke vezano za zaštitu osoba od eventualnog kažnjavanja zbog suradnje i podjele informacija s NPM-om, s naglaskom da te institucije moraju biti svjesne da se zastrašivanje i odmazda prema osobama koje im dostavljaju informacije mogu dogoditi u svim mjestima lišavanja slobode. Stoga je nužno da NPM-ovi osiguraju sve potrebne preduvjete kako bi se u svom radu vodili načelom „ne čini štetu“ čime bi se garantiralo da nitko neće biti kažnjen zbog ispunjavanja mandata NPM-a. Uz to je važno i pojačati aktivnosti u izgradnji povjerenja kako bi se sve osobe potaknulo da slobodno i bez straha razgovaraju s članovima NPM-a, u skladu s načelom povjerljivosti.

Isto tako, članice Mreže prihvatile su preporuku da će, u skladu sa smjernicama o kažnjavanju Pododbora za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja Ujedinjenih naroda (SPT), svaki NPM uspostaviti pojedinačnu strategiju i metodologiju o sprječavanju odmazdi kao i potrebnim koracima ukoliko se kažnjavanja ipak dogodi.