Godišnje izvješće pučke pravobraniteljice Hrvatskom saboru analiza je stanja zaštite prava i sloboda, kao i pojava diskriminacije.

Pučka pravobraniteljica priprema godišnje izvješće za 2021. godinu.  Riječ je o analizi i ocjeni stanja zaštite prava i sloboda u Hrvatskoj, a sadrži i listu preporuka za otklanjanje sustavnih nedostataka i nepravilnosti koje dovode do povreda ustavnih i zakonskih prava građana.

Osim na pritužbama građana i javno dostupnim informacijama i izvješćima, ovo izvješće se temelji i na odgovorima koje je pravobraniteljica zatražila od javnopravnih tijela, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, vjerskih zajednica i od drugih dionika.

Ovim putem i javno pozivamo na suradnju i dostavu informacija, iskustva i zapažanja koja imate iz svog djelokruga rada. To se posebno odnosi na informacije, iskustva i zapažanja kao što su:

  1. pojave i slučajevi povreda ljudskih prava i/ili diskriminacije u protekloj godini
  2. problemi u vezi ostvarivanja ljudskih prava i/ili diskriminacije s kojima se susreću građani koji vam se obraćaju
  3. ukoliko ste ih pokretali, informacije o sudskim postupcima u vezi povreda ljudskih prava i/ili diskriminacije, kao i o presudama u tim slučajevima
  4. ukoliko ste ih provodili, istraživanja u području ljudskih prava i u vezi pojavnosti diskriminacije
  5. iskustvo o tome prijavljuju li građani diskriminaciju rjeđe nego što se ona uistinu događa i, ako da, koji su za to razlozi
  6. uočeni problemi u ostvarivanju prava građana u svakodnevnom životu u sredini u kojoj djelujete (na primjer, dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga, udaljenost ustanova, mreža javnog prijevoza, prava starijih osoba)
  7. koga prepoznajete kao najranjivije skupine u društvu u vašoj sredini, vašem području rada i zašto (na primjer beskućnici, starije osobe, pripadnici nacionalnih manjina, siromašni i sl.)
  8. ukoliko pružate besplatnu pravnu pomoć, eventualne poteškoće s kojima se građani susreću u ostvarivanju pristupa ovoj usluzi; dodatno, ukoliko ste uočili da je pristup besplatnoj pravnoj pomoći posebno otežan pojedinim skupinama građana,  o kojim se konkretno skupinama i kakvim poteškoćama radi
  9. prepreke s kojima se s obzirom na vaš rad na zaštiti ljudskih prava suočavate u svom svakodnevnom radu (dostupnost sredstava, administrativne prepreke, suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i tijelima državne uprave i sl.)

 

Sve koji planiraju dostaviti informacije, molimo da se na navedena pitanja osvrnu i u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i potresa koji su pojedine regije Hrvatske pogodili 2020. godine.

 

Osim toga, molimo i da nam dostavite sva druga saznanja, kao i relevantne statističke podatke, istraživanja, zaključke i druge izvore informacija koje smatrate važnima za ocjenu stanja ljudskih prava te u pogledu suzbijanja diskriminacije u Hrvatskoj u 2021. godini.

S obzirom da je Zakonom o pučkom pravobranitelju propisano kako se Izvješće podnosi najkasnije do kraja prvog tromjesečja za prethodnu kalendarsku godinu, molimo Vas da nam navedene informacije dostavite najkasnije do 27. siječnja 2022. godine.

To možete učiniti emailom (na info@ombudsman.hr) ili poštom (Ured pučke pravobraniteljice, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb)

Podsjećamo, temeljem Ustava Republike Hrvatske, pučka pravobraniteljica je opunomoćenica Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska, a ova zadaća se precizira odnosno djelokrug i način rada institucije određuje Zakonom o pučkom pravobranitelju (NN br. 76/12), Zakonom o suzbijanju diskriminacije (NN br. 85/08, 112/12), Zakonom o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN br. 18/11, 33/15) te Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 17/19).