U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić 12. prosinca 2023. u Koprivnici je održala predavanje vezano za stanje ljudskih prava i vladavinu prava u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na javnu upravu i njezinu ulogu u sprječavanju kršenja i zaštiti ljudskih prava.

Na događanju su sudjelovali i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren te zamjenik župana i predsjednik županijske Koordinacije za ljudska prava Ratimir Ljubić, kao i ravnatelji i ostali rukovodeći službenici javnih ustanova iz različitih sektora, primjerice, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i dr.

Zamjenica Vlašić istaknula je da su građani još uvijek, nažalost, u nedovoljnoj mjeri upoznati sa svojim pravima pa tako često ni ne prepoznaju njihova kršenja. Zbog toga i naša institucija ukazuje na važnost uvođenja sveobuhvatnog građanskog odgoja i obrazovanja, uključujući i obrazovanje o ljudskim pravima, na svim razinama obrazovnog sustava i od najranije dobi.

Isto tako, zamjenica Vlašić pohvalila je inicijativu grada Križevaca, koji je jedna od lokalnih jedinica koja je već uvela građanski odgoj i obrazovanje. Pritom je dodala i da na razinu ostvarenja pojedinih ljudskih prava na regionalnoj i lokalnoj razini uvelike utječe stupanj razvijenosti pojedinih jedinica područne/lokalne samouprave, pri čemu nejednakosti u razvijenosti često rezultiraju i nejednakostima u pristupu pravima i uslugama.

Zamjenica Vlašić naglasila je i da je pravo na dobro upravljanje dio pravne stečevine Europske unije i jedno od načela sadržanih u Povelji temeljnih prava, pravno obvezujućeg dokumenta, kojeg i županija i lokalne jedinice moraju primjenjivati u svom radu. Što se tiče pritužbi građana vezano za rad javne uprave koje zaprimamo, one se najčešće odnose na šutnju administracije, odnosno neodgovaranje građanima na njihove upite, zatim dugotrajnost postupanja, ali i nedostatno informiranje građana o uslugama koje pojedina tijela pružaju i povezanim postupcima, pogotovo na jednostavan i razumljiv način.

Zamjenica Vlašić osvrnula se i na nužnost uključivanja građana u donošenje odluka kao, između ostalog, jednog od načina jačanja povjerenja u institucije koje je u Hrvatskoj nisko te važnost suradnje s udrugama civilnoga društva, na što sve ukazuje i Izvješće EK o vladavini prava.

Istaknula je još i nekoliko specifičnih tema, poput problematike stanovanja, prava starijih osoba, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, izazova u ostvarivanju prava pripadnika romske nacionalne manjine te digitalizacije usluga javne uprave i njihove posljedične nepristupačnosti određenim skupinama građana, zaključivši kako javna uprava koja uspijeva odgovoriti na potrebe građana, u velikoj mjeri uspijeva prevenirati i kršenja njihovih prava.

Inače, edukacija je organizirana u sklopu regionalnog projekta kojeg Ured pučke pravobraniteljice provodi u suradnji s Agencijom EU-a za temeljna prava (FRA), financiranom iz “EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.