Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, u suradnji s Institutom za javnu Upravu Zagreb, organizirao je tribinu “Odnosi s javnošću u javnoj upravi” koja je održana u četvrtak, 22. svibnja 2014. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Uvodničari tribine bili su doc. dr. sc. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti, Marina Halužan iz Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Slavica Lukić, novinarka Jutarnjeg lista i Andreja Barberić, glasnogovornica Inkasatora iz Karlovca. Tribinu je moderirala doc. dr. sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje, a u raspravi su sudjelovale i zamjenica pučke pravobraniteljice Jagoda Novak te savjetnica Teodora Matej.

U uvodnoj prezentaciji prof. Božo Skoko osvrnuo se na posebnosti odnosa s javnošću u državnoj upravi te percepcijom stanja u struci osoba koje se bave ovim specifičnim zanimanjem, a zaposlene su u privatnom, odnosno javnom sektoru. Posebno je naglasio da javni sektor ima odgovornost prema građanima te pravnu i moralnu obvezu obavještavanja građana o odlukama, pitanjima i politikama koje imaju utjecaja na društvo, koju moraju miriti s načelom hijerarhijske podređenosti spram čelnika tijela. Odnosi s javnošću u javnom sektoru pokretači su dijaloga koji je neophodan za funkcioniranje demokracije pa trebaju služiti kao posrednici između izabranih dužnosnika, ali i njihovih zaposlenika, kao i građana. Samim time odnosi s javnošću imaju dvojaku ulogu.
O strukturi zaposlenika u odnosima s javnošću govorila je Marina Halužan iz Hrvatske udruge za odnose s javnošću koja je prezentirala istraživanje provedeno tijekom 2013. godine. Iako je upitnik bio poslan na 126 institucija javne, lokalne te državne uprave, 20% ispitanika nije odgovorilo na upitnik koji se sastojao od svega 8 jednostavnih pitanja. Ono što se može zaključiti jest da je u struci za odnose s javnošću dominantno zaposlena ženska populacija, da su u pitanju u 80% slučajeva osobe visoke stručne spreme, kao i da i dalje postoji neujednačenost naziva radnih mjesta i odjela u kojima se bave odnosima s javnošću.
S pozicije osobe zaposlene u medijima o odnosima novinara i savjetnika/pročelnika odnosa s javnošću govorila je Slavica Lukić, novinarka Jutarnjega lista. Iznijela je i primjer kako se odgovara na novinarska pitanja kada se želi izbjeći direktan odgovor na pitanje i kada novinaru pristižu suhoparni odgovori s navođenjima odredbi zakona na koje se institucija poziva. Između ostaloga, zamjera osobama koje se bave odnosima s javnošću da nerijetko služe kao „brana” između novinara koji u ovom slučaju služe javnosti i njihovih nadređenih. Primijetila je da u institucijama, posebno ministarstvima i vladi, nemaju senzibiliteta za javnost te da sve rjeđe održavaju konferencije ili brifinge na kojima bi novinari imali priliku pod jednakim uvjetima postavljati pitanja i tražiti konkretne odgovore. Jednako tako, osvrnula se na sve češću praksu kada se od novinara očekuju unaprijed pitanja za dužnosnike, što njihov posao čini nepotrebno složenim, jer se tek u osobnom razgovoru mogu iskristalizirati dodatne teme pa samim time i potpitanja koja nisu u mogućnosti postaviti.
Posljednja od govornika bila je Andreja Berberić, glasnogovornica „Inkasatora” iz Karlovca koja je iznijela probleme s kojima se susreće u praksi, nefunkcioniranje interne komunikacije unutar institucija sustava, te samim time i manjkavosti u komunikaciji s javnošću.
Predstavnice Ureda pučkog pravobranitelja problematizirale su status glasnogovornika u javnim i državnim tijelima. Sagledavanje su prednosti i mane njihovog službeničkog statusa u odnosu na status u odnosu na status glasnogovornika koji po novome zakonu dolaze i odlaze s dužnosničkom strukturom. Također je istaknuto kako je i Ured pučkog pravobranitelja nerijetko u situaciji da u svome postupanju dobiva odgovore javnopravnih tijela u kojemu se isključivo pozivaju na odredbe zakona, bez tumačenja postupaka, odnosno djelovanja tih postupaka i praksi na ljudska prava građana te su predlagale moduse kako propisima i razvijanjem institucionalne kulture takvu praksu dokinuti. Zaključno je istaknuta potreba zadržavanja integriteta zaposlenih u odnosima s javnošću u javnome sektoru na svim razinama odlučivanja, u odnosu na građane i njihovo pravo na što otvoreniju i adekvatnu informaciju koje treba biti prioritet.
Tribinu je zaključila doc. dr. sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje naglašavajući da su i dalje potrebne dodatne edukacije osoba za odnose s javnošću i to u okviru Hrvatske udruge za odnose s javnošću.