Na godišnjem sastanku Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) održanom 23. listopada u Bruxellesu, zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter izabrana je za novi mandat na čelu izvršnog odbora ove organizacije te će i u sljedećem dvogodišnjem razdoblju predvoditi aktivnosti Mreže na suzbijanju diskriminacije i promoviranju jednakosti.

Članovi novoizabranog izvršnog odbora iz devet europskih zemalja prepoznali su uspjehe Equineta tijekom prvog mandata zamjenice Šimonović Einwalter te joj jednoglasno povjerili daljnje rukovođenje mrežom koja se može pohvaliti aktivnim angažmanom u suzbijanju diskriminacije na europskoj razini.  Osim velikog broja provedenih aktivnosti usmjerenih na edukaciju, osnaživanje i dijeljenja dobre prakse među članovima, Equinet je ususret europskim izborima objavio Preporuke za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje u predizbornim kampanjama, dok su, nakon dugotrajnog zagovaranja od strane te organizacije, Europska komisija i Europska komisija protiv rasizma i netolerancije Vijeća Europe (ECRI) usvojili standarde za tijela za jednakost, čime se jamče minimalni zahtjevi neovisnosti i učinkovitosti ovih institucija.

Tijekom susreta u Bruxellesu Opća skupština Equineta glasala je i o prihvaćanju ombudsmanske institucije Kosova u svoje članstvo te se trenutno mreža tijela za jednakost sastoji od 50 institucija za suzbijanje diskriminacije.

Na sastanku su, između ostalog, podnesena izvješća o radu i poslovanju tijekom 2019. godine, a usvojen je plan rada za 2020. godinu, koji uključuje nastavak rada na temama spolnog uznemiravanja, promicanja jednakosti osoba starije životne dobi, ciljeva održivog razvoja te umjetne inteligencije i digitalizacije, kao i monitoringa i implementacije standarda za tijela za jednakost te suradnje s relevantnim europskim institucijama. Mreža se također planira posvetiti istraživanju međusektorske povezanosti u odnosu na skupine koje su najizloženije diskriminaciji u cilju osiguranja poštivanja njihovih prava, što uključuje bolju komunikaciju i rad s mladima, poštivanje prava osoba s invaliditetom, zalaganje za ostvarivanje veće jednakosti Roma, rad na suzbijanju diskriminacije i nesnošljivosti prema osobama islamske vjeroispovijesti te osposobljavanje tijela za jednakost o pravima transrodnih osoba, dok će poseban fokus biti na utjecaju siromaštva na žene.

Osim donošenja odluka na unutarnjem planu, članovi mreže imali su priliku susresti se i s predstavnicima Europske komisije, Agencije za temeljna prava EU (FRA) i Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) te razgovarati o razvoju antidiskriminacijskih politika na europskoj razini. Između ostalog, posebno se raspravljalo o potencijalnim diskriminatornim učincima umjetne inteligencije i digitalizacije, uz predstavljanje rezultata istraživanja o ulozi tijela za jednakost u prepoznavanju i suzbijanju diskriminatornih posljedica algoritamskog donošenja odluka te automatizacije. Upravo to predstavlja izazov s kojim se već sada susreću europska tijela za jednakost, a razvojem novih tehnologija korištenje umjetne inteligencije sve će više postajati dio svakodnevnice, pa je važno već sada pratiti stanje i prevenirati moguće štetne posljedice.