U suradnji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i TAIEX jedinice Europske komisije, u Zagrebu je, od 19. do 20. svibnja 2014. godine, održana Radionica o psihosocijalnom tretmanu i psihosocijalnim intervencijama – Kako smjernice mogu pomoći?. Na radionici je sudjelovala i savjetnica pučke pravobraniteljice koja je izrazila zainteresiranost Ureda pučke pravobraniteljice za praćenje provedbe psihosocijalnog tretmana ovisnika u zatvorskom sustavu.

Glavni ciljevi radionice bili su upoznati polaznike sa Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu u Hrvatskoj, raspraviti ključna pitanja u vezi provedbe Smjernica te specifičnosti njihove implementacije u pojedinim okruženjima, pružiti informacije o različitim vrstama psihosocijalnih intervencija te promicati dobru kliničku praksu psihosocijalnog tretmana ovisnika o drogama u različitim sustavima te upoznati se s nekim europskim primjerima dobre prakse.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske usvojilo je smjernice 28. siječnja 2014. godine, a Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo socijalne politike i mladih donijeli su naputak o provedbi Smjernica što se očekuje i od Ministarstvo zdravlja. Naputkom Ministarstva pravosuđa, prema podacima dobivenim od gđe. Martine Barić (Središnji ured Uprave za zatvorski sustav), za provedbu Smjernica u zatvorskom sustavu zaduženi su upravitelji pojedinih kaznenih tijela, a Središnji ured zadužen je za nadzor nad provedbom.

U okviru radionice organizirana su i dva okrugla stola na kojima su sudionici imali priliku aktivno raspravljati o Smjernicama i njihovoj provedbi.