„Jednakost treba biti u središtu odgovora na krizu koju je uzrokovala pandemija COVID-19, što bi koristilo svima, a upravo tijela za jednakost mogu pomoći da se to uistinu…