Tijekom 2019. sudjelovali smo na brojnim međunarodnim događajima u okviru Mreže NPM-ova jugoistočne Europe, EU NPM Foruma, ENNHRI-ja, IPCAN Mreže, kao i po pozivu partnerskih NPM- a ili…